zápis z členské schůze TS, 7. 9. 2023


zápis z jednání Rady TS, 25. 1. 2024


zápis z jednání Výboru TS, 28. 6. 2023