přednášky TS


Přednášky zajišťují Kabinet pro studium českého divadla (IDU), Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny v Praze a Katedra divadelních studií FF MU Brno.

Akademický rok 2022/2023 (Praha a Brno)

pražské přednášky se konají v pobočce IDU / Nekázanka 18 / Praha 1
brněnské přednášky na KDS / Gorkého 57 / Brno

5. 10. | Brno | [videozáznam přednášky]
Zuzana Rozwałka: Japonské divadlo v českých zemích

19. 10. | Praha [audio záznam + fotografie]
Denisa Šťastná & Věra Velemanová: Vilém Sochůrek. Divadelní fotografie a její dokumentace

26. 10. | Brno
Daniel Echeverri: Integrating Brechtian Concepts in the Design of a Tangible Narrative: The Design Case of “The Non-myth of the Noble Red”

9. 11. | Brno
Maria Sibińska: Sami National Theatre Beaivváš

30. 11. | Praha [archiv]
Vlasta Koubská: Antonín Heythum: avantgardní scénograf, výstavní architekt a průmyslový výtvarník

14. 12. | Praha [archiv]
Miloš Mistrík: Jaques-Dalcroze, Appia a iní v Hellerau

25. 1. | Praha [audio + foto]
Agáta Kravčíková: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938

22. 2. | Praha [audio + foto]
Ladislava Petišková – Andrea Jochmanová: Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu

8. 3. | Brno
Iveta Škripková: Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

12. 4. | Praha
Filip Krajník – Pavel Drábek – David Drozd – Anna Hrdinová – Klára Škrobánková: Překládání anglického restauračního dramatu

26. 4. | Brno
Dorota Sosnowska: New brutalism and Sara Kane’s dramas on Polish 1990s stage in context of political transition

10. 5. | Brno
Barbora Grečnerová: Číst a hrát Havla

31. 5. | Praha [audio + video + foto]
Daniela Čadková: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

21. 6. | Praha
Kateřina Piorecká: Umělecké dílo jako událost uprostřed společenského dění

Akademický rok 2021/2022 (Praha)

veřejné přednášky se konají od 17.00 h v Institutu umění – Divadelním ústavu, v pobočce Nekázanka 18, Praha 1, a od března 2022 i hybridní on-line formou; vstup volný, bez registrace

čtvrtek 30. 9. 2021
Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou

čtvrtek 21. 10. 2021
Klára Hanáková: Pospa v exilu. Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
(Součástí přednášky bude představení biografie osobnosti brněnského divadla)

čtvrtek 25. 11. 2021 [AUDIO ZÁZNAM]
Petr Plecháč: „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod?

čtvrtek 16. 12. 2021 [AUDIO ZÁZNAM]
Martin Bojda: (Národní) divadlo: duchovní kultura, nebo prostor libovolné performance?

čtvrtek 27. 1. 2022 [bez záznamu]
Markéta Trávníčková: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

čtvrtek 24. února 2022, 17.00 h [AUDIO ZÁZNAM]
Lukáš Holeček: Deníky Václava Tilleho

čtvrtek 24. března 2022, 17.00 h [AUDIO ZÁZNAM]
Alena Sarkissian: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

čtvrtek 12. května 2022, 17.00 h – živě i online [AUDIO ZÁZNAM]
Zdeněk Hazdra: Osudy Otakara Zicha, jeho rodiny a přátel na pozadí událostí 20. století

čtvretek 19. května 2022, 17.00 h [AUDIO ZÁZNAM]
Pavel Himl: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

čtvretek 23. června 2022, 16.00 h (pouze živě a bez záznamu)
Ivona Solčániová: Divadlo 3D

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Akademický rok 2020/2021 (Praha)

veřejné přednášky se konají od 17.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (není-li uvedeno jinak); vstup volný

čtvrtek 24. září 2020
Šárka Havlíčková-Kysová: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera

čtvrtek 22. října 2020
Michal Zahálka, Jana Jansová: Možnosti redakce. Svoboda a Giraudoux jako ediční problémy

čtvrtek 26. listopadu 2020
Pavel Himl: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

čtvrtek 17. prosince 2020
Petra Zachatá: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga

čtvrtek 28. ledna 2021
Lenka Šaldová: Karel Jernek, operní režisér z donucení

čtvrtek 25. února 2021
Marcela Magdová: Moskevský akcionismus: od profanace k provokaci

čtvrtek 25. března 2021
Tomáš Kačer: Yankeeové, pistolníci, sufražetky: geneze amerických dramatických postav v divadle ve Spojených státech 18. a 19. století

čtvrtek 29. dubna 2021
Markéta Trávníčková: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

čtvrtek 27. května 2021 ZMĚNA PROGRAMU:
Alena Sarkissian: „Cesty za velkým mrtvým“? Inscenace klasicistní tragédie v díle Karla Dostala

ZMĚNA TERMÍNU: úterý 29. června 2021
Libor Vodička: Činohra Národního divadla pod vedením Milana Lukeše

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Akademický rok 2019/2020 (Praha)

veřejné přednášky se konají od 17.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (není-li uvedeno jinak); vstup volný

čtvrtek 26. září 2019
Nora Nagyová: Vývinové tendencie výtvarnej poetiky Petra Čaneckého v kontextoch divadelnej réžie 
 
čtvrtek 31. října 2019
Tereza Konývková: Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování novodobého českého národa  

čtvrtek 28. listopadu 2019
Anna Hejmová: Obrazy těla a pohybu. Vizualita masových tělovýchovných performací ve veřejném prostoru od 60. let 19. stol. do roku 1989

úterý 17. prosince 2019
Otto Drexler: Divadelní ředitel F. A. Šubert: vizionář, nebo zpátečník?

čtvrtek 30. ledna 2020
Ivona Solčániová: Budova Horáckého divadla v Jihlavě

čtvrtek 27. února 2020
Veronika Kyriánová: Současná performance a její dokumentace v Divadelním oddělení Národního muzea

čtvrtek 26. března 2020
Marcela Magdová: Moskevský akcionismus: od profanace k provokaci

čtvrtek 30. dubna 2020
Petra Zachatá: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga

čtvrtek 25. června 2020
Lenka Šaldová: Karel Jernek – operní režisér z donucení 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2018/2019 – Praha

přednášky se konají od 17.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (není-li uvedeno jinak)

středa 19. září 2018
Martin J. Švejda: K některým aspektům Grossmanovy éry v Divadle Na zábradlí

čtvrtek 25. října 2018
Miroslav Lukáš: Zámecké divadlo v Mikulově 1632 – 1719 [zvukový záznam]

čtvrtek 29. listopadu 2018
Robert Kolár: Funkce verše v současném českém dramatu  [zvukový záznam]

čtvrtek 13. prosince 2018
Milan Pospíšil: První česky zpívaná opera ve Stavovském divadle [zvukový záznam]

čtvrtek 24. ledna 2019
Miroslav Kindl: Maškaráda a díl komedie… Obrazové a grafické dokumentace festivit středoevropských Habsburků v 17. století  [zvukový záznam]

čtvrtek 28. února 2019
Tereza Turzíková: Aplikovaná rhizomatika. D’Epog a limity divadelního aparátu  [zvukový záznam]

čtvrtek 28. března 2019
Jiří Bláha: Rekonstrukce zámeckého divadla v Nových Hradech [zvukový záznam]

čtvrtek 25. dubna 2019
Alžběta Štollová a Otto Kauppinen: Současné finské divadlo [zvukový záznam]

Změna termínu: přednáška se bude konat v následujícím akademickém roce – ve čtvrtek 26. září 2019 
Nora Nagyová: Poetika tvorby scénického a kostýmního výtvarníka Petra Čaneckého

čtvrtek 27. června 2019
Marcela Magdová: Ruské „nové drama“. Od subkultury k mainstreamu [zvukový záznam]

———————————————————-

2017/2018 – Praha

přednášky se konají od 17.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (není-li uvedeno jinak)

14. září 2017
Josef Kodíček: Kritické stati
uvedení knihy s přednáškou Martina Tichého [zvukový záznam]

26. října 2017
Věra Velemanová
São Paulo – město, kde se zrodila idea Pražského Quadriennale
 [zvukový záznam]

30. listopadu 2017
Eliška Poláčková
Teatralita středověku 
[zvukový záznam]

14. prosince 2017
Petr Christov
Gérard de Nerval a jeho divadla (o romantice a romanticích)

25. ledna 2018
Iva Mikulová
Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) 
[zvukový záznam]

22. února 2018
Helena Spurná
„Známý neznámý“ Oldřich Stibor 
[zvukový záznam]

22. března 2018
Dita Dvořáková
Tanec, prostor a světlo: představení publikace 
[zvukový záznam]

26. dubna 2018, 17.00 h, zasedací místnost DAMU, Karlova 26 (u Hallerova sálu)
Škola diváka – panelová debata (více zde)

17.–18. května 2018, Divadelní Flora, Olomouc
Perspektivy teatrologie 2: konference Teatrologické společnosti (více zde)

19. června 2018, Obecní dům, 14.00 h
panelová diskuse Divadelní fotografie jako pramen teatrologického výzkumu.

———————————————————-

2016/2017 – Praha

přednášky se konají od 17.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (není-li uvedeno jinak)

20. října 2016
Martin J. Švejda
Divadlo Na zábradlí: 28. září 1973 
[zvukový záznam]

24. listopadu 2016
Marcela Steinbachová (držitelka ceny Architekt roku 2016)
Kulisa, kulisárna

22. prosince 2016
Lucie Čepcová – Vilém Faltýnek
Prezentace projektu Orální historie

31. ledna 2017 / Divadlo v Dlouhé
David Drozd – Martin Pšenička – Markéta Polochová
Třikrát o Janu Nebeském [zvukový záznam]

23. února 2017 / DAMU
Alice Koubová
Performativita a performance ve filozofii [zvukový záznam]

23. března 2017 / DAMU
Zuzana Augustová
Rakouská experimentální tvorba. Wiener Gruppe, Jandl, Jelinek [zvukový záznam]

19. dubna 2017 / IDU
Vlasta Smoláková: Divadlo v Plzni v období let 1788-1918 [zvukový záznam]

17.–19. května 2017, Náprstkovo muzeum, Praha
Perspektivy teatrologie – konference > více zde

8. června 2017, IDU, Praha od 15.00 h
Performativní a symbolické konstrukce české národní identity a společnosti jako teatrologická výzva
debata [zvukový záznam]

***

2015/2016 – Praha

27. října 2015

Dokumentace současnosti – dokumentace vzniku inscenace (Veronika Musilová), DoNM

3. listopadu 2015

Křest slovníku Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, oslava devadesátin dr. Adolfa Scherla (90) a představení tematického čísla Divadelní revue, vila Lanna

28. ledna 2016

Recyklované divadlo (Vojtěch Poláček), DoNM

18. února 2016

Veltruský redivivus (David Drozd), Malý sál IDU

31. března 2016

Osobní památky na české dramatické umělce ve fondu divadelního oddělení NM (Hanuš Jordan), DoNM

28. dubna 2016

Příběhy obyčejných šílenství. „Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989 (Lenka Jungmannová), Malý sál IDU

26. května 2016
Hraběcí zámecké divadlo Leopolda Lažanského v Chyši (1879-1880) (Berenika Zemanová Urbanová), Malý sál IDU

8. června 2016

Panelová diskuse o PQ (Věra Ptáčková – Věra Velemanová – Vojtěch Poláček)


Copyright © 2024 Teatrologická společnost, z. s.