Petra Zachatá: Text psaný z jeviště & zahradní slavnost


Ve čtvrtek 27. června jsme zakončili přednáškový cyklus večerem s divadelní kritičkou Petrou Zachatou a s dramatikem Tomášem Loužným! Kvůli nepřízni počasí se zahradní akce uskutečnila v improvizované podobě. Děkujeme moc, že vás prudký liják neodradil a dorazili jste!

27. června 2024 | 17.00 h | IDU – Nekázanka, zahrada | Praha 1 | vtup volný

Program byl zahájen čtením z jednoaktové hry Tomáše Loužného „Výměna“ (2018). Účinkovali Tomáš Loužný, Petra Zachatá, Otto Drexler, Berenika Zemanová a Kristina Klímová.

Téma navazující přednášky Petry Zachaté, která proběhla formou dialogu s Tomášem Loužným, vycházela z autorčiny stejnojmenné disertační práce.

Závěrem večera jsme také informovali o novém čísle Divadelní revue , které bylo na místě k zakoupení.

Zvláštní poděkování náleží Institut umění – Divadelní ústav za poskytnutí krásných prostor v pražské Nekázance a také všem jeho pracovníkům, kteří krátce před zahájením pomohli v prudkém dešti vše přesunout z prostor zahrady do bezpečí.


O čem a jak píší mladí čeští dramatici? A můžeme je tak vůbec ještě nazývat, když jejich díla málokdy naplňují tradiční představy o dramatu? Tématem přednášky je tvorba tuzemských autorů divadelních textů, kteří vstupovali do profesionálního divadelního života v desetiletí vymezeném roky 2013 a 2023 a alespoň některá svá díla dokázali uplatnit na scéně, ať už ve vlastní či cizí režii. Přednáška vycházející ze stejnojmenné disertační práce se pokusí přiblížit poetiku nejvýraznějších reprezentantů této nastupující generace (Tereza Verecká, Dagmar Fričová, Matěj Balcar, Petr Erbes, David Košťák, Tomáš Loužný, Kateřina „Kasha“ Jandáčková, Barbora Hančilová, Tereza Agelová, Tomáš Ráliš), zastaví se ale rovněž u příčin trendu píšících divadelních praktiků, bude se ptát po důvodech podceňování textu – obzvláště toho dramatického – v českém divadle a představí nejrůznější projekty, které se snaží situaci české dramatiky zlepšit. 

V rámci akce proběhne scénické čtení z jednoaktové hry Tomáše Loužného “Výměna” (2018), vítězného textu soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru na téma „Láska“ pořádanou Václav Havel Library Foundation New York (2018). 

Petra Zachatá
Tomáš Loužný

Petra Zachatá vystudovala teorii a kritiku divadelní tvorby na Katedře teorie a kritiky pražské DAMU, v roce 2023 tamtéž absolvovala doktorské studium a obhájila dizertační práci Text psaný z jeviště: Tvorba českých dramatiků nastupující generace. Vede kritickou rubriku Divadelních novin, píše divadelní recenze, na DAMU vyučuje seminář kritiky činoherního divadla a v agentuře DILIA pracuje jako agentka pro anglickojazyčný sektor. Zasedá v porotě Ceny Marka Ravenhilla a Ceny Thálie (alternativní divadlo).  

Tomáš Loužný vystudoval humanitní studia na Univerzitě Karlově v Praze, teorii a kritiku a posléze režii na Katedře činoherního divadla na pražské DAMU. Píše a režíruje pro divadlo i rozhlas. Prostřednictvím tvorby se profiluje jako důsledný analytik lidské povahy a soustavně se v ní umělecky zabývá tématem manipulace, násilí i otázkou viny a trestu. Dvakrát zvítězil v soutěži o krátkou divadelní hru vyhlašovanou Václav Havel Library Foundation New York (2017/18). V roce 2020 pak zvítězil v soutěži Českého rozhlasu Radio Drama Autor se svou hrou Vyvolený. 

Večerem provází Otto Drexler.