Perspektivy teatrologie

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelní vědy FF UK, DAMU, Kabinetem pro studium českho divadla IDU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU Brno a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 4

květen 2023
Praha

Konference s rozmanitým spektrem historiografických, teoretických i metodologických témat a diskusí o aktuálních otázkách teatrologického bádání.

---------------------------------------------------------------

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea, Institutem umění – Divadelním ústavem a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 3

15.–17. května 2019
Dietrichsteinský palác v Brně, Zelný trh 8

Konference s rozmanitým spektrem historiografických, teoretických i metodologických témat a diskusí o aktuálních otázkách teatrologického bádání.

program konference + anotace příspěvků (PDF)

-- registrace příspěvků je již ukončena --

Doprovodný program:

16. května dopoledne proběhne členská schůze Teatrologické společnosti a 17. května budou vyhlášeny výsledky 10. ročníku Soutěže o cenu Václava Königsmarka. Při konferenci bude probíhat prodejní výstava odborné literatury.
 
Místo konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno (budova Moravského zemského muzea)

 

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2019 a své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studenti mají vstup zdarma. Poplatek zahrnuje:
* přístup na všechny konferenční sekce
* občerstvení v místě konání konference
* konferenční materiály

Kontakt
David Drozd, Tereza Zálešáková
kontakt: konference[at]teatrologie.cz
web: www.teatrologie.cz/perspektivy

 

-----------------------------------------------------------

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue s podporou Institutu umění - Divadelního ústavu

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 2


17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vybrané konferenční příspěvky otiskne časopis Divadelní revue.

Program konference

Anotace příspěvků a medailony autorek a autorů

FB událost

Plakát (web)

CFP ke stažení (registrace příspěvků je již ukončena)


Místo konání – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc (mapa)

Doprovodný program – Na konferenci proběhne 18. května od 9h členská schůze Teatrologické společnosti včetně volby nového výboru. V rámci závěrečné diskuse v pátek 18. května od 16.30 také budou zveřejněny výsledky ankety o zásadních počinech v teatrologii. Paralelně s konferencí se v rámci festivalu koná výstava aktuální oborové literatury Book Me, kterou pořádá Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studující mají vstup zdarma.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce,
– občerstvení v místě konání konference,
– konferenční materiály,
– slevu na vybraná festivalová představení,
– zprostředkování zvýhodněného ubytování.


Kontakt
Martin Bernátek | konference@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz/perspektivy

---------------------------------------------------------

Perspektivy teatrologie 2017

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou teorie a kritiky DAMU v Praze, Katedrou divadelní vědy FF UK, Národním muzeem, Kabinetem pro studium českého divadla IDU a časopisem Divadelní revue

uspořádala ve dnech 17.–19. května 2017

konferenci
Perspektivy teatrologie 1

program konference (PDF)
anotace konferenčních příspěvků (PDF)

Jaký je vědecký a pedagogický život současné české teatrologie? Sdílí teatrologové a teatrologická pracoviště dostatečně své poznatky a problémy výzkumu divadelního umění? Jak mezi sebou jednotlivé instituce komunikují a co o sobě vědí? Jaké jsou perspektivy a výzvy oboru a jaká je struktura současné české teatrologické obce? Těmto a mnoha dalším oborovým otázkám se bude věnovat třídenní setkání akademiků, badatelů a doktorandů, jehož tématem je teatrologie, otvírání a sdílení – život oboru, vědecký i pedagogický, v co nejširším a nejrozmanitejším záběru.

Konference se bude skládat z tradičních, tematicky zcela otevřených konferenčních sekcí, na nichž mohou jednotliví badatelé či skupina badatelů prezentovat svůj aktuální výzkum formou příspěvku, jehož přednesení by nemělo přesáhnout 20 min.

Anotace konferenčních referátů (400–700 znaků) zasílejte do 17. března 2017 na emailovou adresu konference@teatrologie.cz. Vybrané příspěvky budou publikovány v Divadelní revue.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, edukační sál

Registrační poplatek ve výši 300,- Kč je možné uhradit na účet Teatrologické společnosti (2000249104/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení) nebo při registraci v místě konání konference. Poplatek se vztahuje na přednášející i posluchače, studenti mají vstup zdarma.

Součástí konference budou také dvě moderované panelové diskuse

Divadlo a vzdělávání

Cílem panelu je nastolit debatu o tématech a otázkách spojených se vzděláváním v teatrologii. Zaměříme se hlavně na (a) získávání studujících a cestu středoškoláka k divadelní vědě a divadlu, (b) kvalitu výuky, průběh studia a možnosti sdílení dobrých praxí, (c) uplatnění studujících teatrologických kateder včetně spolupráce s absolventy a zaměstnavateli. Budeme rádi, pokud se do diskuse zapojí co největší počet kolegyň a kolegů z řad pedagogů, studentů i absolventů, a panel se tak stane východiskem pro další, úžeji zaměřené debaty i konkrétní projekty spolupráce.

Analýza inscenace: mezi teorií a historií

V posledních dvaceti letech se podařilo i v českém teatrologickém kontextu prosadit analýzu inscenace jako svébytný odborný žánr. Počet samostatně vydávaných analýz i diplomových prací tohoto typu je dostatečně výmluvný. Na jedné straně vede toto zaměření k mnoha zajímavým zjištěním, k prohloubení znalostí o vnitřní stavbě inscenací, na druhé straně je ale otázkou, zda a jak promítáme tato zjištění do syntetičtějších prací. Není na čase analýzu inscenace, která se prosazovala od sedmdesátých let 20. století jako jistá protiváha tradičně pojímané historiografii, „vrátit do dějin“? – To přináší mnoho koncepčních otázek, pro něž bychom v panelu rádi otevřeli prostor.

Na konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Václava Königsmarka a členská schůze Teatrologické společnosti.

Účastnický poplatek činí 300 Kč (přednášející i diváci)
Poplatek zahrnuje:
- přístup na všechny konferenční sekce a panelové debaty
- občerstvení v místě konání konference
- konferenční materiály
- prohlídku výstavy Náprstkova muzea

Call for papers (PDF)