Po stopách Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové do Staré Huti u Dobříše

8. června 2024 | 11.00 h | společný sraz u Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše |  způsoby dopravy: ze smíchovského nádraží jezdí autobus směr Dobříš |   z Hlavního nádraží jezdí vlak směr Dobříš | vstup po registraci Po úspěšném zahájení výletnické sezóny ve Vysoké u Příbramě jsme si pro vás připravili další výlet.…

Petra Zachatá: Text psaný z jeviště & zahradní slavnost

Srdečně zveme k slavostnímu zakončení přednáškového cyklu. Petra Zachatá, která vede kritickou rubriku Divadelních novin a vyučuje seminář kritiky na pražské DAMU, se bude na zahradě v pražské Nekázance věnovat tvorbě mladých českých dramatiků a klást si otázku, zda je tak vůbec ještě můžeme nazývat. Po přednášce následuje zahradní slavnost.

Pozvánka: Členská schůze Teatrologické společnosti, 27. června 2024

Ve čtvrtek 27. června 2024 proběhla v budově Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) valná hromada Teatrologické společnosti, 27. června 2024 | 15.00 | IDU – Celetná 17 | Malý sál | Praha 1 Program: Výroční zpráva Výboru spolku. Informace o hospodaření, diskuse a strategická rozhodnutí o dalším financování akcí a projektů TS. Diskuse nad…

Intuitivní dramaturgie: workshop s bazmek entertainment

Chcete nahlédnout do procesu dramaturgické tvorby? Zajímá vás, jak se z nápadu stane divadelní inscenace? Čím vším si musí záblesk inspirace projít, aby nakonec všichni tvůrci věděli, co se na scéně děje a proč? A jak zajistit, aby během tvůrčího procesu stále existoval prostor pro nové podněty a inspirace?

Jarní výlet s Teatrologickou společností

Dovolte nám pozvat Vás na jarní výlet do Památníku Antonína Dvořáka, který se uskuteční 11. května 2024. Komentovaná procházka nás zavede na místa spojená s tvorbou a životem Antonína Dvořáka i dalších kulturních osobností, pobývajících na Vysoké. Prohlídku vily Rusalka absolvujeme s výkladem od samotného pravnuka hudebního génia, Petra Dvořáka.


Copyright © 2024 Teatrologická společnost, z. s.