členství


Teatrologická společnost ráda přivítá nové členy. Stačí vyplnit přihlášku v online formuláři.

Nebo zaslat písemně vyplněnou přihlášku na emailovou adresu: teatrologie@teatrologie.cz

Roční členský příspěvek činí 300,- Kč. Platbu je možné uhradit převodem na bankovní účet Teatrologické společnosti, č. ú. 2000249104/2010, nebo prostřednictvím QR kódu.

Teatrologická společnost nabízí i možnost kolektivního členství pro právnické osoby (např. knihovny, odborná vědecká pracoviště apod.), roční členský příspěvek je v tomto případě 1000 Kč. 


2015 | PhDr. Adolf Scherl, CSc. Svá studijní léta strávil Adolf Scherl (1925–2017) pod vlivem osobností Jana Mukařovského a Jindřicha Honzla. Výzkum avantgardního divadla, sledovaný především v souvislosti s osobností E. F. Buriana, nejšířeji představil ve svých kapitolách knihy K dějinám české divadelní avantgardy (1962). Od 1964 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu pro studium českého divadla ÚČL AV ČR. Redigoval první a čtvrtý díl Dějin českého divadla a sám do nich přispěl partiemi o hudbě, zpěvohře a baletu 17. a 18. století. V roce 2014 obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla. V rámci životního jubilea mu bylo uděleno čestné členství TS na slavnostním večeru 3. listopadu 2015 v bubenečské Vile Lanna.

2023 | PhDr. Jitka Ludvová, CSc. Profesní život Jitky Ludvové (1943) je spjat se dvěma pracovišti: od r. 1969 Ústavem pro hudební vědu AV ČR a od r. 1999 s Kabinetem pro studium českého divadla IDU. Zabývá se hudbou a divadlem německé menšiny na českém území a dějinami divadelního života z hlediska kontaktu německé a české kultury. Za svou dlouholetou intenzivní badatelskou práci, která vyústila mimo jiné do obsáhlé monografie o pražském německém divadle v letech 1845 až 1945 s titulem Až k hořkému konci, převzala v říjnu 2014 v saské Kamenici prestižní Uměleckou cenu německo-českého porozumění. V rámci životního jubilea se Jitka Ludvová stala v říjnu 2023 čestnou členkou Teatrologické společnosti.

Připravujeme…