Lenka Šaldová: Karel Jernek – operní režisér z donucení


čtvrtek 23. května 2024 | 17.00 | klubovna, MKP | Praha 1
online přenos | Meeting ID: 885 7567 5157 | Passcode: 584821

V akademickém roce 2023/24 se přednášky TS poprvé konaly v prostředí Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Ve čtvrtek 23. května předseda TS Libor Vodička přivítal v klubovně Divadelního a filmového oddělení MKP svoji kolegyni z Divadelního oddělení Národního muzea, Lenku Šaldovou, která představila svůj dlouhodobý výzkum o režisérovi Karlu Jernekovi. Pokud jste přednášku nezastihli, můžete si pustit videozáznam.


Teatrologická společnost, Městská knihovna v Praze, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU si vás dovolují pozvat na přednášku.

Karel Jernek byl třicet let kmenovým režisérem v Národním divadle – spolu s Václavem Kašlíkem a Ladislavem Štrosem ovlivňoval více jak čtvrtstoletí podobu operního divadla na naší první scéně a reprezentoval tzv. českou režisérskou operní školu i v zahraničí. Přitom ale celý život chtěl být režisérem činoherním.

Díky dokumentům z pozůstalosti Karla Jerneka, která je v Národním muzeu, si můžeme projít jeho pozoruhodnou cestu od prvního angažmá ve Švandově divadle, přes Zemské divadlo v Brně, Městská divadla pražská až k poválečnému období, kdy krátce stál v čele činoherních souborů (šéfrežisér v Liberci, šéf činohry v Olomouci a v Pardubicích). Můžeme odkrýt, jak jeho cestu ovlivnila politická situace – a co ho vedlo k tomu, že na začátku 60. let natrvalo opustil činoherní scénu.

Mgr. Lenka Šaldová, PhD., teatroložka a operní kritička, vystudovala divadelní vědu a bohemistiku na FF UK, v současnosti je zástupkyně vedoucího Divadelního oddělení v Národním muzeu, kurátorka sbírky loutek a rukopisů a spolupředsedkyní Klubu česko-německého partnerství.

Moderuje Libor Vodička