Intuitivní dramaturgie: workshop s bazmek entertainment


Chcete nahlédnout do procesu dramaturgické tvorby? Zajímá vás, jak se z nápadu stane divadelní inscenace? Čím vším si musí záblesk inspirace projít, aby nakonec všichni tvůrci věděli, co se na scéně děje a proč? A jak zajistit, aby během tvůrčího procesu stále existoval prostor pro nové podněty a inspirace?

Worskhop povedou: Anna Prstková, Eva Lietavová, Patrik Boušek

V rámci workshopu bude krátce představena tvorba a dramaturgická východiska uměleckého uskupení bazmek entertainment a následně dojde k praktickým ukázkám toho, jak pracovat s tématy, která se zpočátku mohou zdát divadelně nezpracovatelná. Bez tlaku na výsledek společně s divadelníky ohledáte cesty, kterými je možné se pustit do tvorby inscenace, když na začátku stojí pouze pojmy, které vás dráždí a zajímají. Třeba meteorologie, nebo život bakterií, nebo architektura.

Obsah workshopu:

  • krátké představení bazmek entertainment a vybraných projektů
  • hledání, zjišťování a výběr témat
  • rešerše k tématům
  • tvorba koncepce

Aktivity budou probíhat v menších skupinkách, v nichž společně načrtnete koncepce vašich potenciálních autorských představení. Bude se vám hodit sešit a možná i počítač. Prostřednictvím kombinace dramaturgických cvičení a diskuzí vznikne v závěru skica režijně-dramaturgické koncepce. Workshop je pořádán Teatrologickou společností, bazmek entertainment a Městskou knihovnou v Praze.

Registrace k akci byla ukončena! Ale! Pro značný zájem připravujeme na podzim další workshop s bazmek entertainment.

Plakát akce