archiv ceny VK


Výsledky 12. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Do 12. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 23 prací – 10 bakalářských, 7 magisterských a 6 disertačních. Porota ve složení David Drozd, Martin Bernátek, Andrea Jochmanová, Iva Mikulová, Honza Petružela, Alena Sarkissian a Jan Šotkovský* se shodla na následujících oceněních, které byly vyhlášeny 25. května 2023 na konferenci Perspektivy teatrologie 4 v Náprstkově muzeu v Praze.

Bakalářské práce (deset přihlášeno / tři do druhého kola)


1. místo

Regina Matejová, FF UK

Identita v stave bezvedomia (úvahy o inscenovaní dystópie). Vedoucí práce Alena Sarkissian

2. místo

Amálie Poledníčková, FF UPOL

Analýza světelných designů Pavly Beranové metodou Yarona Abulafii. Vedocí práce Martin Bernátek

3. místo

Marie Chocholová, FF UPOL

Interkulturální aspekty v tvorbě Dada Masilo. Vedoucí práce Jitka Pavlišová
 

Magisterské práce (sedm přihlášeno / tři do druhého kola)
 

1. místo

Gabriela Míšková, FF UK

Případ Klauni a vlastenci (Osud dramatuga v normalizačním Československém rozhlase). Vedoucí práce Vladimír Just

1. místo

Tereza Teerink Turzíková, FF MUNI

Performance a posthumanismus: Hledání nových modů života v umění. Vedoucí práce David Drozd
 

čestné uznání

Kateřina Korychová, FF UPOL

Dramaturgické principy v procesu tvorby Elišky Brtnické a kolektivu v projektu Thin Skin. Vedoucí práce Martin Bernátek
 

Disertační práce (šest přihlášených / čtyři oceněné)


1. místo
Lukáš Brychta, DAMU

Divák na hraně hry a každodennosti: K teoretickým náhledům na diváctví v divadle. Vedoucíc práce Jaroslav Etlík

2. místo

Jitka Šotkovská, FF MUNI

Člověk v soukolí Systému. Česká modelová dramatika šedesátých let. Vedoucí práce David Drozd

2. místo

Berenika Zemanová, Univerzita Pardubice

Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854–1891). Vedoucí práce Milena Lenderová

čestné uznání

Zuzana Rozwałka, FF MUNI

Gejša a harakiri. Japonští divadelní umělci na území českých zemí v druhé polovině 19. století a prvních dekádách 20. století. Vedoucí práce Šárka Havlíčková


(* Jan Šotkovský se vyloučil z rozhodování poroty o disertačních pracích.)

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na práce v 13. ročníku soutěže.

———————————————————————–

Vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

proběhne na konferenci Perspektivy teatrologie 25. května 2023 po valné hromadě Teatrologické společnosti (od 17.30 h) v Náprstkově muzeu (Betlémské nám. 1, Praha). Dotazy na teatrologie[at]teatrologie.cz.

———————————————————————–

Vyhlášení 12. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2021 a 2022 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. Vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na konferenci Perspektivy teatrologie v první polovině roku 2022.

Přihláška a formulář k odeslání práce zde:
https://bit.ly/CVK2022_prihlaska
Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 15. prosince 2022.


Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Dotazy zodpoví tajemník soutěže Honza Petružela: teatrologie[at]teatrologie.cz, tel. +420 608 873 807

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
www.teatrologie.cz

———————————————————————–

Výsledky 11. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Do 11. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 18 prací – 11 bakalářských, 6 magisterských a 1 disertační. Práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy, DAMU, JAMU, FF UK, FF MU a FSV. Komise ve složení David Drozd, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Alena Sarkissian, Honza Petružela a Jan Šotkovský vybrala do druhého hodnotícího kola soutěže pět prací a z nich se shodla na následujících oceněních, které byly vyhlášeny 18. listopadu 2021 na brněnské katedře divadelních studií:

Bakalářské práce
1. místo
Tereza Turzíková

za práci „Aplikovaná rhizomatika: D’Epog a limity divadelního aparátu“. KDS, FF MU, vedoucí práce David Drozd. – Sebevědomý a poučený text vnáší do našeho prostoru dosud málo recipované poststrukturalistické koncepty a přesvědčivě je využívá při analýze počinů tvorby D’Epog, čím výrazně obohacuje možnosti teoretické reflexe aktuálních performativních fenoménů.

Magisterské práce
1. místo
Daniela Grohová

za práci „Kočí v Chotči“. KATAP, DAMU, vedoucí práce Jana Pilátová. – Osobní a často anekdotické vyprávění o rodinné historii spojené s divadelním festivalem díky schopnosti autorky vsazovat fenomén do širších souvislostí (a literární vytříbenosti vyprávění) přerůstá postupně do obecnějších úvah o smyslu budování komunity, udržování a rozvíjení udržování festivit, a stává se výsostným bádáním v duchu divadelní antropologie.

čestné uznání
Eliška Raiterová

za práci „Gob Squad. Hrdinové naší doby“. KTK, DAMU, vedoucí práce Martina Musilová. – Práce je prvním soustavným pokusem představit fenomén performativní skupiny Gob Squad v našem prostředí, zároveň přináší nový pohled na tvorbu skupiny skrze dosud v této souvislosti nepoužité koncepty archetypální psychologie.

Disertační práce
1. místo
Jitka Vrbková

za práci „Divadlo actor-specific. Downův syndrom jako divadelní stylizace“. JAMU, vedoucí práce Sylva Macková. – Práce vychází z reflexe autorčiny vlastní režijní tvorby s divadlem Aldente, zaměřujícím se na spolupráci s performery s Downovým syndromem. Podává nejen plastickou a mnohdy dramatickou zprávu o autorčině vlastní práci, ale otevírá obecnější tvůrčí, terapeutické i psychologické a společenské roviny fenoménu. Propojení specifické osobní a tvůrčí zkušenosti je naprosto funkční a velmi inspirující.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na práce v 12. ročníku soutěže.

———————————————————————–

Vyhlášení 11. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2019 a 2020 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. Vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na konferenci Perspektivy teatrologie v první polovině roku 2021 (nebo dle aktuální bezpečnostní situace).

Přihláška a formulář k odeslání práce zde:
https://bit.ly/CVK2020_prihlaska
Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 15. prosince 2020.


Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Dotazy zodpoví tajemník soutěže Honza Petružela: teatrologie[at]teatrologie.cz, tel. +420 608 873 807

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
www.teatrologie.cz

———————————————————————–

Výsledky 10. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Komise ve složení David Drozd, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmanová, Alena Sarkissian, Helena Spurná, Barbora Topolová a Libor Vodička se shodla, že úroveň předložených prací v 10. ročníku soutěže byla vysoká. Všechny práce nominované do druhého kola soutěže jsou nadprůměrné a zejména u bakalářských prací s potěšením konstatujeme, že bylo velmi obtížné mezi nimi stanovit pořadí. Komise proto kladla důraz na metodologickou inovativnost a inspirativnost posuzovaných prací. Do desátého ročníku bylo přihlášeno celkem 19 prací – 7 bakalářských, 9 magisterských a 3 disertační. Práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy, FF UK a DAMU, HAMU a JAMU.


Bakalářské práce

1. cena

Lukáš Černý

Tragický jazyk mlčení. Euripidova Alkestis na pomezí žánru tragédie. UK Praha, vedoucí práce Alena Sarkissian

Komise ocenila volbu tématu, rozsáhlé povědomí o české i zahraniční literatuře, ale také samostatnost uvažování. Práce jako celek je příkladným typem odborného eseje a prokazuje vyspělé formulační a stylistické schopnosti studenta.

2. cena

Tereza Richterová

Obraz a pojetí lidského těla v díle Marie Chouinard. UP Olomouc, vedoucí práce Jitka Pavlišová

Práce výrazně rozšiřuje pole u nás dosud spíše okrajového zájmu o tanec a taneční vědu, přináší našeho kontextu nové metodologické impulsy.

Eliška Šolcová

Listy heroin aneb šest antických hrdinek pro současné jeviště. UK Praha, vedoucí práce Eliška Poláčková

Práce propojuje klasickou filologii s teatrologickým a dramaturgickým myšlením. Krom interpretace Ovidiových textů zahrnujících i otázky performativity studentka vytvořila překlady zúročující její historické i teoretické znalosti.

Magisterské práce

1. cena

Amálie Bulandrová

Proměny Pražského Quadriennale: Proměny a posuny způsobů vystavování divadelní scénografie se zaměřením na ročníky 2007, 2011 a 2015. MU Brno, vedoucí práce Šárka Havlíčková Kysová

Přínos práce tkví v propojení teatrologických a kunsthistorických přístupů umožňující do hloubky reflektovat aktuální proměny Pražského quadriennale, vedle reflexe historického fenoménu je práce i významným přínosem k teoretickému myšlení o scénografii.

2. cena

Ivona Solčániová

Budova Horáckého divadla v Jihlavě. MU Brno, vedoucí práce Margita Havlíčková

Studentka funkčně propojuje svou architektonickou a teatrologickou erudici, práce je tak slibným přínosem k bádání o divadelní architektuře.

3. cena

Petra Zachatá

Proměny dramatické formy: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga. DAMU Praha, vedoucí práce Zuzana Augustová

Studentka ve své práci prohlubuje povědomí o aktuální teoretické reflexi současného dramatu, rozšiřuje znalosti o výrazném současném dramatikovi a zúročuje je i ve vlastním překladu.

Disertační práce

1. cena

Tereza Konývková

Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. MU Brno, vedoucí Martina Musilová

Práce přináší nový pohled na významný kulturní fenomén 19. století, osvojení a aplikace performativních teorií na historický materiál přináší zcela nové pohledy. Práce je ve všech směrech na vysoké odborné úrovni, je vyspělým případem práce nejen deklarativně, ale skutečně a podstatně interdisciplinární.


Čestná ocenění

Miroslav Lukáš

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). MU Brno, vedoucí práce Margita Havlíčková

Práce přináší pečlivý a rozsáhlý archivní průzkum divadelního dění v dosud opomíjené lokalitě, pomáhá v zaplňování bílých míst na mapě divadelního života.

Jan Suk

The Poetics of Immanence: Performance Theater of Forced Entertainment. UK Praha, vedoucí práce Clare Wallace

Práce je pozoruhodná svým zaměřením na současné poststrukturaliscké myšlení o divadle, performanci a life art.

Všem oceněným blahopřejeme.

Fotografie z předávání cen 16. května na Perspektivách teatrologie.

———————————————————————–

Vyhlášení 10. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2017 a 2018 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. Vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti na konferenci Perspektivy teatrologie 3 v Brně v květnu 2019.

Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu konigsmark@teatrologie.cz tyto náležitosti:

1. vyplněný formulář přihlášky ve formátech PDF a DOC – ke stažení na: http://www.teatrologie.cz/cvk-prihlaska
2. text práce ve formátu PDF (v případě většího objemu dat použijte webové úložiště)
3. českou anotaci práce v délce max. 300 znaků ve formátu DOC

Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 30. listopadu 2018.

Dotazy zodpoví tajemnice soutěže Jitka Pavlišová: konigsmark@teatrologie.cz, tel. +420 603 792 813.

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
teatrologie@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz

Výsledky 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na konferenci Perspektivy teatrologie 18. května 2017 vyhlásila vítěze devátého ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do devátého ročníku bylo přihlášeno 18 prací – z toho: 9 bakalářských; 6 magisterských a 3 disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU, DAMU a opavské university. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Alena Sarkissian a Barbara Topolová.

Cenu Václava Königsmarka v 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

Kategorie disertačních prací

1. cena
Iva Mikulová (FF MU, Brno) za práci „Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968)“
Vedoucí práce: prof. Eva Stehlíková

2. cena
Naďa Satková (FF MU, Brno) za práci „Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)“
Vedoucí práce: doc. David Drozd

U obou oceněných prací komise konstatovala, že jde o texty, které jsou zásadním přínosem k výzkumu dějin českého divadla 20. století. Ocenila komplexnost, pečlivost archivní práce i metodologickou inspirativnost těchto režijních monografií.

Kategorie magisterských prací

1. cena
Lenka Schreiberová (FF UPOL, Olomouc) za práci „Berlínský herec Hermann Vallentin v Moravské Ostravě.
„…jde o komplexní, materiálově bohatou práci o významném, ač dosud pomíjeném tématu, napsanou nadto vyspělým a čtivým stylem.“
Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.

2. cena
Petr Dvořák (FF UPOL, Olomouc) za práci „Filmové médium v inscenacích režiséra Jana Mikuláška.“
„…zaujala komisi zejména velmi zdařilou teoretickou částí, mapující současné teorie (inter)mediality.“
Vedoucí práce: prof. Tatjana Lazorčáková.

3. cena

Tereza Osmančíková (FF UPOL, Olomouc) za práci „Eduard Vojan na střední a severní Moravě“
„…byla oceněna zejména pro volbu samotného tématu, které je zpracováno na vysoké odborné úrovni.“
Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.

Do druhého kola postoupila také práce Terezy Sýkorové „Klicperovo divadlo v Hradci Králové za Drábka“, která je velmi pokročilou sondou do současného divadla, autorce se daří na uvážlivě zvolených inscenacích představit zvolenou „éru“ a zachytit Davida Drábka jako autora, režiséra i adaptátora cizích předloh.

V kategorii bakalářských prací:
———————————————-

1. cena
Vendula Kacetlová (FF MU, Brno) za práci „Státní divadlo v Brně mezi lety 1967-1973“
„komise ocenila především volbu historického, přesně vymezeného tématu, schopnost studentky utřídit množství archivního materiálu a nahlédnout dané úsek dějin bez ideologické předpojatosti.“
Vedoucí práce: Martina Musilová.

2. cena
Petr Dlouhý (FF UK, Praha) za práci „(A)pollonia“
„…v textu se student odvážně pouští analýzy současného divadelního představení, rozplétá složité intertextové odkazy a vrstvy, daří se mu ve vyspělé eseji zachytit bohatost významů kusu.“
Vedoucí práce: Martin Pšenička

čestné uznání
Barbora Kašparová (FF MU, Brno) za práci „Tanztheater – taneční divadlo všednosti a Pina Bausch“
„…autorka krom volby tématu prokázala schopnost na úrovni zpracovat značné množství cizojazyčné literatury a zároveň se s úspěchem pokusila o rekonstrukci a analýzu jednoho z klíčových představení Piny Bausch.
Vedoucí práce: Martina Musilová

čestné uznání
Denisa Valterová (FF MU, Praha) za práci „Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? Rekapitulace debaty – úvod k jednomu nejen hudebně-dramatickému problému“
„…zejména pro schopnost studentky nahlédnout kriticky velmi exponované a kontroverzní téma, podat je přehledně a na úrovni aktuálního zahraničního poznání.“
Vedoucí práce: prof. Vladimír Just

Texty oceněných prací jsou veřejně [online] dostupné v informačních systémech jednotlivých univerzit.

Vyhlášení výsledků

proběhne v rámci konference Perspektivy teatrologie ve dnech 17.-19. května 2016 v Praze.

Porota 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Doc. David Drozd, Ph.D. (předseda poroty), Doc. Daniela Jobertová, Ph.D., Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D., PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D., Mgr. Helena Spurná, Ph.D., PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.; tajemník soutěže: Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2015 a 2016 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním pololetí roku 2017.

Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu teatrologie(at)teatrologie.cz tyto náležitosti:

1. vyplněný formulář přihlášky ve formátu pdf a doc – ke stažení na: http://www.teatrologie.cz/cvk-prihlaska
2. text práce ve formátu PDF (v případě většího objemu dat použijte webové úložiště)
3. českou anotaci práce v délce max. 300 znaků ve formátu doc

Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 30. listopadu 2016.

Dotazy zodpovíme na teatrologie(at)teatrologie.cz nebo tel. 608873807.

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
teatrologie@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz

—————————————————————–

Výsledky 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na své valné hromadě 29. května 2015 vyhlásila vítěze osmého ročníku teatrologické soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do osmého ročníku bylo přihlášeno 27 prací – z toho: 15 bakalářských; 11 magisterských a jedna disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Barbara Topolová a Martin Pšenička.

Cenu Václava Königsmarka v 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

V kategorii magisterských prácí:

———————————————-

1. místo

Karolína Plicková (FF UK Praha) za práci „Pantomima Alfreda Jarryho“

Magisterská práce Karolíny Plickové Pantomima Alfreda Jarryho upoutává už volbou nesnadného a neběžného tématu z oblasti moderního pohybového divadla.  Zpracování však může být komplikováno (ne)dostupností materiálu i nutností vyrovnat se se svědectvími pamětníků. Všechny tyto obtíže Karolína Plicková zvládá: práce je materiálové vyčerpávající a už jen na dokumentační úrovni objevná (nemluvě o tom, že vyvrací některé nepřesnosti tradované v dosavadní literatuře), výklad je precizně vedený a přehledně strukturovaný. Vzhledem k tomu rekonstrukce představení pohybového divadla patří snad k nejnáročnějším v rámci rekonstrukce inscenace, je nutno také vyzdvihnout schopnost jednotlivé tvůrčí počiny Turby a Hybnera velmi zdařile evokovat. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Zdenka Gočálová (FF MU Brno) za práci „Beskydské divadlo v Novém Jičíně (1942–1963)“

Monografie věnovaná Beskydskému divadlu v Novém Jičíně přináší pozoruhodně důkladný pohled na existenci divadla tzv. krajového typu, jehož základna se konstituovala v období protektorátu v oblasti střední a částečně severní Moravy. Výsledkem práce Z. Gočalové je velmi kvalitní a originální výzkum, doplněný obsáhlým soupisem dobové i soudobé literatury, medailony významných osobností, soupisem repertoáru (vč. počtu repríz jednotlivých inscenací) a obrazovou přílohou, který by mohl být vzorem pro výzkumy dalších podobných scén, působících na Moravě, jimž není do dnešní doby věnována prakticky žádná obsáhlejší studie. – Školitel: Libor Vodička

3. místo

Barbora Doležalová (FF MU Brno) za práci „Čekání na Godota: Po stopách překladů“

Autorka provedla na základě dobře zvoleného teoretického východiska precizní analýzu čtyř překladů Beckettovy hry a pojmenovala jejich roli v rámci konkrétního inscenačního záměru. Práce je inspirativním příspěvkem z oblasti translatologie, v jejímž rámci autorka dokázala postihnout i dosud málo reflektovaný problém znovupřekládání. – Školitel: David Drozd

Čestné uznání

Zuzana Řezníčková (FF UP Olomouc) za práci „Pátrání po neviditelném vrahovi: detektivní žánr a jeho podoby v auditivních médiích“

Práce Zuzany Řezníčkové je sympaticky průkopnická svým zaměřením na rozhlasové drama, kterému není věnována soustavnější pozornost, a v rámci toho ještě soustředěním na žánr detektivní. Musí se tak vypořádavat s množstvím metodologických problémů, které ale v analýzách řeší inspirativním způsobem, takže práce může být výzvou k dalšímu bádání na dosud málo prozkomaném poli. – Školitel: Andrea Hanáčková

Čestné uznání

Lukáš Kubina (FF MU Brno) za práci „Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR“

Práce s pozoruhodným tématem směřuje k identifikaci teatrálních vzorců a divadelních postupů v oficiálních slavnostech prvních  let po komunistickém puči.  Při pokusu o jejich rekonstrukci a interpretaci projevil autor schopnost kontextuálního myšlení a uplatnění mezioborového přístupu. – Školitel: Martina Musilová

V kategorii bakalářských prácí:

——————————————–

1. místo

Barbora Šupová (FF UK Praha) za práci „Porta apostolorum Miroslava Bambuška jako brána paměti místa Postoloprty“

Bakalářská práce Barbory Šupové je v mnoha ohledech inspirativním čtením, které překračuje hranice vymezeného žánru bakalářské práce. Šupová se jen zdánlivě zabývá pouze scénickým projektem Miroslava Bambuška, který rozevírá tabuizované historické trauma – poválečný masakr německého obyvatelstva obce Postoloprty, jeden z mnoha neuralgických bodů moderní české/středoevropské historie. Šupová svou prací otevírá, a v tom je její velký přínos, složitá témata historie, paměti, společenského tabu, kolektivního nevědomí, ale i uměleckého zobrazení extrémní skutečnosti a role uměleckého zpracování jako mechanismu rozpomínání a léčby traumatu. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Aneta Pavlíčková (FF UK Praha) za práci „Režijní tvorba Franka Castorfa. Politično v současných Castorfových inscenacích v divadle Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz“

Práce Anety Pavlíčkové věnovaná Franku Castorfovi provází čtenáře přehledně a neomylně lesem složitých režijních strategií předního německého tvůrce. S pomocí aktuálních teoretických přístupů vyčerpávajícím způsobem pojmenovává i ty nejsložitější Castorfovy režijní postupy jakými jsou politika vnímání, desémantizace, fenomenalita divadelní události a pozice diváka v Castorfově jevištním chaosmu. – Školitel: Zuzana Augustová

Čestné uznání

Michal Zahálka (FF UK Praha) za práci „Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa“

Práce Michala Zahálky je cenná volbou frankofonní tématu, i suverénní znalostí nezbytných souvislostí francouzského divadla. Zejména si však zaslouží ocenění jako stylisticky velmi vyspělá, poutavě a čtivě sepsaná studie. – Školitel: Petr Christov

V kategorii disertačních prací nebyla cena udělena.

Porota se rozhodla zveřejnit i jména autorů inspirativních a kvalitních prácí, které sice nebyly oceněny, ale postoupily do druhého kola soutěže; jsou to: Tomáš Kubart, Katarína Marková, Amálie Bulandrová, Johana Černa, Dominika Široká.

První až třetí místa byla oceněna finančí částkou a všichni ocenění dostali věcnou cenu v podobě knih nakladatelství Pražská scéna, NA KONÁRI a roční předplatné časopisu Divadelní revue.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohli autoři česky psaných a v ČR v letech 2013 a 2014 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém.

Výsledky 7. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Cenu Václava Königsmarka v 7. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali

* v kategorii disertačních prací:

Petra Ježková (FF UK Praha) – 1. místo
za práci „Obležen národem dramatiků. Jan Lier, kritik a dramaturg Národního divadla“

Barbora Příhodová (FF MU Brno) – čestné uznání
za práci „Obrazový prostor na jevišti: k (re)konstrukci výtvarně-technického řešení bostonské inscenace Intolleranza 1960 ve scénografii Josefa Svobody“

Jan Šotkovský (JAMU Brno) – čestné uznání
za práci „Narativní techniky a strategie v inscenační praxi. Režisér (a dramaturg) jako vypravěč(i)“

* v kategorii magisterských prací:

Tereza Frýbertová (FF MU Brno) – čestné uznání
za práci „Sokolské sletové scény v letech 1907—1938“

 * v kategorii bakalářských prací:

Lenka Adámková (FF UP Olomouc) – čestné uznání
za práci „České drama v Deutsches Haus a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v letech 1918—1938“

Zuzana Janoušková (FF UK Praha) – čestné uznání
za práci „Čínská inspirace v divadelní tvorbě Bertolta Brechta“

Veronika Watzková (JAMU Brno) – čestné uznání
za práci „Divadelní produkce školského řádu piaristů v Mikulově“


Složení komise soutěže: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Helena Spurná, Eva Stehlíková, Barbara Topolová, Honza Petružela, Martin Pšenička.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem dvacet prací (jedna ročníková, sedm bakalářských, sedm magisterských a pět disertačních) z pracovišť: KDV FF UK Praha, KDS FF MU Brno, KTK DAMU Praha, ÚČL Brno, KDV FF UP Olomouc a JAMU Brno.

Ceny byly předány na valné hromadě Teatrologické společnosti 4. května 2013. První místo bylo oceněno finanční částkou a čestná uznání věcnými cenami.

Sponzoři cen: nakladatelství Pražská scéna a nakladatelství NA KONÁRI.

Vyhlášení soutěže 2012

Teatrologická společnost vyhlašuje 7. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři do 35 let věku, občané ČR i autoři česky psaných prací ze zahraničí.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
– 1. pro studenty a absolventy bakalářského studia
– 2. pro studenty a absolventy magisterského studia
– 3. pro studenty a absolventy doktorského studia

Zájemci přihlašují do soutěže divadelně historické či divadelně teoretické práce.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky uchazeči pošlou na adresu Teatrologická společnost o. s. Milan Černý, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi ve formátu PDF na adresu milan.cerny(at)divadlo.cz (v případě většího objemu dat použijte služeb webové úschovny). Přihlášená práce musí obsahovat také anotaci v délce min. 300 znaků. Anotace všech přihlášených prací budou zveřejněny na webu Teatrologické společnosti.

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. října 2012.

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, redaktora časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo některou z cen neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce jsou nabídnuty k publikování odbornému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním čtvrtletí roku 2013.

Formulář příhlášky (pdf)
Text vyhlášení Ceny Václava Königsmarka 2012 (pdf)Výsledky 6. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka.

V 6. ročníku byla soutěž vypsána ve třech kategoriích:
– pro studenty a absolventy bakalářského studia
– pro studenty a absolventy magisterského studia
– pro studenty a absolventy doktorského studia

Do soutěže bylo zasláno celkem 27 studentských prací, z toho 15 bakalářských, 10 magisterských a 2 dizertační. Do 2. kola postoupilo 18 prací.
Odborná komise vedená Doc. PhDr. Margitou Havlíčkovou při svém zasedání 10. 2. 2011 jednomyslně konstatovala, že kvalita byla vyrovnaná a odpovídala dobře napsaným studentským pracím, nicméně že jen jedna z nich splnila podmínky soutěže – tj., že byla průkopnická, myšlenkově otevřená a formálně zdařilá. Komise udělila proto pouze jedno 1. místo, a to v kategorii bakalářských prací. Ve stejné kategorii bylo uděleno ještě 2. místo za práci, kterou komise ocenila pro její odborný přínos. V kategorii magisterských prací byla udělena dvě čestná uznání.

Oceněné práce 6. ročníku Ceny Václava Königsmarka

1. místo v kategorii bakalářských prací
Monika Dočkalová (Filozofická fakulta MU Brno): Adolf Franckel a německé divadlo v Brně v letech 1866 –1875

2. místo v kategorii bakalářských prací
Barbora Doležalová (Filozofická fakulta MU Brno): Martin Crimp: od překladu k adaptaci

Čestné uznání v kategorii magisterských prací
Markéta Sýkorová (Filozofická fakulta UP Olomouc): Rozhlasové inscenace Josefa Henkeho v 60. letech

Čestné uznání v kategorii magisterských prací
Lucia Repašská (Divadelní fakulta JAMU Brno): The Secret (?) Art. Tri podoby princípu montáže v divadelnom artefakte

Složení komise soutěže: Doc. PhDr. Margita Havlíčková (předsedkyně), Prof. PhDr. Eva Stehlíková, Doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D., MgA. David Drozd, Ph.D., Mgr. Honza Petružela, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.


Vyhlášení soutěže 2010

Teatrologická společnost vyhlašuje 6. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři do 35 let věku, občané ČR i bohemisté ze zahraničí.

V letošním ročníku je soutěž vypisována ve třech kategoriích:

– 1. pro studenty a absolventy bakalářského studia
– 2. pro studenty a absolventy magisterského studia
– 3. pro studenty a absolventy doktorského studia

Zájemci přihlašují do soutěže divadelně historické či divadelně teoretické práce.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky uchazeči pošlou na adresu Teatrologická společnost c/o ? Magdaléna Jacková, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. Práce se odevzdávají v elektronické verzi ve formátu pdf, a to ve dvou exemplářích: na CD zaslaném spolu s přihláškou na výše uvedenou adresu a e-mailem na adresu magdalena.jackova@divadlo.cz. Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. 10. 2010.

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise v čele s Doc. PhDr. M. Havlíčkovou, sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, redaktora časopisu Divadelní revue a delegovaných zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo některou z cen neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou, nejlepší práce jsou nabídnuty k publikování odbornému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním čtvrtletí roku 2011. je 31. 10. 2010.


Copyright © 2024 Teatrologická společnost, z. s.