Výbor

Výbor společnosti (od 18. května 2018)

Doc. David Drozd, Ph.D., předseda
KDS, FF MU Brno, drozd(at)jamu.cz
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., tajemník
Divadelní revue, honza.petruzela(at)idu.cz
Mgr. Petra Ježková, Ph.D.
Kabinet pro studium českého divadla, IDU, petra.jezkova(at)idu.cz
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.
Katedra teorie a kritiky, DAMU, jobert(at)volny.cz
Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D., Cena Václava Könnigsmarka
Katedra divadelních a filmových studií FF UP, jitka.pavlisova@upol.cz
Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
Divadelní oddělení Národního muzea, libor_vodicka(at)nm.cz 
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK Praha, martin.psenicka(at)idu.cz

 

Výbor společnosti (od 15. září 2016 do 18. května 2018)

Doc. David Drozd, Ph.D., předseda
KDS, FF MU Brno
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., tajemník
Divadelní revue
Mgr. Petra Ježková, Ph.D.
Kabinet pro studium českého divadla, IDU
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.
Katedra teorie a kritiky, DAMU
Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií FF UP
Mgr. Vojtech Poláček
Divadelní oddělení Národního muzea
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK Praha

 

Výbor společnosti (od 29. května 2015 do 15. září 2016)

Doc. David Drozd, Ph.D., předseda
KDS, FF MU Brno
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., místopředseda, pokladník
Divadelní revue
Mgr. Petra Ježková, Ph.D., jednatel
Kabinet pro studium českého divadla, IDU
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D.
Katedra teorie a kritiky, DAMU
Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Katedra teorie a dějin dramatických umění, FF UP Olomouc
Mgr. Vojtěch Poláček
Divadelní oddělení Národního muzea,
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK Praha
 

 

Výbor společnosti (březen 2012 — květen 2015)
David Drozd (předseda) 
Honza Petružela (místopředseda, pokladník) 
Petra Ježková (jednatel) 
Alena Sarkissian (přednášky)
Milan Černý
Jan Dvořák 
Tatjana Lazorčáková 
Martin Pšenička

Výbor společnosti březen 2010 — březen 2012
Tatjana Lazorčáková (předseda)
Magdaléna Jacková (místopředseda)
Zdena Benešová
Jan Dvořák
Radka Kunderová
Margita Havlíčková
Šárka Havlíčková
Honza Petružela
Eva Šormová (pokladník)