Lednová přednáška pražské sekce TS - 24. 1. 2013

Historie a specifika fondu B 14, Moravské místodržitelství
Přednášejí
Mgr. Miroslava Kučerová a Bc. Petr Sychra
z Moravského zemského archivu.
Cílem přednášky je představení fondů Moravského zemského archivu v Brně se
 zvláštním zřetelem k badatelskému využití v oblasti dějin divadelnictví na
Moravě v 18. - 19. století. Jádro přednášky je věnováno fondu B 14 Moravské
místodržitelství jakožto jednomu z páteřních fondů MZA, zahrnujícímu nejen
písemnosti samotného místodržitelství, ale též jeho předchůdce
Moravskoslezského gubernia. Společně s tím budou připomenuty další fondy
využitelné při heuristice v rámci výzkumu historie divadelnictví. Přednáška
přibližuje především možnosti vyhledávání, podobu a specifika fondu, ale také
jeho historii a vývoj i s přihlédnutím k fungování původce, z jehož činnosti
vznikl.
Přednáška se koná ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 17,00.
 Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

pozvánka (pdf)


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2691