Vyhlášení soutěže o Cenu Václava Königsmarka 2012

Vyhlášení soutěže 2012

Teatrologická společnost vyhlašuje 7. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři do 35 let věku, občané ČR i autoři česky psaných prací ze zahraničí.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
– 1. pro studenty a absolventy bakalářského studia
– 2. pro studenty a absolventy magisterského studia
– 3. pro studenty a absolventy doktorského studia

Zájemci přihlašují do soutěže divadelně historické či divadelně teoretické práce.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky uchazeči pošlou na adresu Teatrologická společnost o. s. Milan Černý, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi ve formátu PDF na adresu milan.cerny(at)divadlo.cz (v případě většího objemu dat použijte služeb webové úschovny). Přihlášená práce musí obsahovat také anotaci v délce min. 300 znaků. Anotace všech přihlášených prací budou zveřejněny na webu Teatrologické společnosti.

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. října 2012.

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, redaktora časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo některou z cen neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce jsou nabídnuty k publikování odbornému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním čtvrtletí roku 2013.

Formulář příhlášky (pdf)
Text vyhlášení Ceny Václava Königsmarka 2012 (pdf)


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2850