Česká divadelní historiografie na rozcestí

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci

si dovoluje pozvat Vás na pracovní seminář

ČESKÁ DIVADELNÍ HISTORIOGRAFIE NA ROZCESTÍ?

OLOMOUC 10. listopadu 2011 


Další setkání české teatrologické obce k problematice výzkumu dějin divadla v českých zemích. Pro vystoupení je možné volit například tato témata:

- K organizaci a institucionalizaci dalšího výzkumu: Existují klíčová témata, na něž by se nový výzkum měl zaměřit především? Ustavíme týmy, které se pokusí získat pro tato témata granty, výzkumné záměry, výzkumná centra excelence? Jak dosáhneme udržení a pokud možno posílení pracovních perspektiv Kabinetu pro studium českého divadla? Je reálné budovat samostatné výzkumné týmy na univerzitních a muzejních pracovištích? Založíme internetový Kabinet pro studium německojazyčného divadla? Začneme, vedle České divadelní encyklopedie, pracovat na Divadelním místopisu České republiky?

- K metodologickým otázkám: Které metodologické principy Dějin českého divadla si udržely životnost a které jsou překonané? Potřebujeme novou periodizaci, méně závislou na meznících obecné historie? Budeme výzkum dějin divadla řešit teritoriálně, v rámci menších územních celků – divadelních regionů? Potřebujeme dříve monografie tvůrců, měst, nebo souborů? Jsme schopni už teď (a budeme vůbec?) formulovat společné dějiny české, německojazyčné a jinojazyčné divadelní kultury?

Pracovní seminář se uskuteční v Uměleckém centru UP v Olomouci ve čtvrtek 10. listopadu 2011 od 9.30 do 17.00 hodin. Zájemce o vystoupení prosíme o sdělení pracovního názvu příspěvku, který společně s vyplněnou přihláškou zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 27. června 2011. 
Účastníci semináře bez příspěvku mohou přihlášku zaslat do 30. září 2011.
Délka vystoupení: max. 15 minut. Konferenční poplatek není požadován. Cestovní náklady hradí vysílající organizace. Studentům oboru divadelní věda nabízíme úhradu cestovného, a to i v případě pasivní účasti.

Pracovní seminář se uskuteční v rámci výzkumných záměrů Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru.

Následující den v pátek 11. listopadu 2011 naváže na tento seminář 5. ročník mezinárodní konference O divadle na Moravě a ve Slezsku. V případě Vašeho zájmu lze Vaším jménem rezervovat ubytování z 10. na 11. listopadu, případně i další den. Požadavek prosím vyznačte do přihlášky. Těšíme se, že Vás v Olomouci budeme moci přivítat!

Kontakt:
Doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.,
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3,
771 80 Olomouc, Česká republika.
lazorcak@email.cz
tel. +420 585 633 426, mobil 607 688 557
 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2589