Červnová přednáška pražské sekce TS

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Václava Petrboka, Ph.D. (Eberhard Karls Universität Tübingen) "Ferdinand Břetislav Mikovec mezi Čechy a Němci", která se koná 9. 6. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.
Vyhraněná osobnost Ferdinanda Břetislava Mikovce s jeho vysokými nároky estetickými i svébytné postavení mezi kulturami obou zemských jazyků přitahovala již jeho současníky. V širším povědomí kulturní veřejnosti převažují však dodnes spíše rozpaky nad jeho hodnocením Josefa Kajetána Tyla jako divadelního autora a dramaturga. Při příležitosti vydání knižního výboru z divadelní publicistiky a kritiky FBM bude na základě analýzy dosud známé i nově zjištěné literatury zhodnoceno jeho působení jako divadelního kritika i kulturního historika v širších souvislostech pražského dění 40. až 60. let 19. století. 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2827