Novým předsedou Teatrologické společnosti byl zvolen Libor Vodička.

Ven z bublin!“ nazval Libor Vodička své výchozí teze k programu nového výboru Teatrologické společnosti. Mandát jejího předsedy přijal na tři roky s tím, že za tu dobu by chtěl přispět především k oživení spolku po covidové krizi, k intenzivnější komunikaci v rámci oboru i mimo něj a k posílení mezigenerační soudružnosti.

Nový výbor Teatrologické společnosti (dále TS) byl zvolen 25. května 2023 v průběhu konání oborové konference Perspektivy teatrologie, která se na konci letošního května konala v Náprstkově muzeu v Praze. Na svém úvodním jednání, které se uskutečnilo 28. června v prostorách Městské knihovny v Praze, zvolil výbor své vedení. Dosavadní předseda David Drozd v jejím úvodu oznámil, že na svoji funkci již nebude znovu kandidovat. Novým předsedou TS se stal Libor Vodička, vedoucí Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, místopředsedy Dita Lánská (Městská knihovna v Praze) a Otto Drexler (Kabinet pro studium českého divadla, IDU), pozici tajemníka přijal Tomáš Kubart (Tým pro výzkum moderního českého divadla, Ústav pro českou literaturu AV ČR) a kontrolní funkce se ujala Klára Škrobánková (Kabinet pro studium českého divadla, IDU a Katedra divadelních studií, FF MU). Dalšími členy výboru jsou David Drozd (Katedra divadelních studií, FF MU), Andrea Jochmanová (Kabinet pro výzkum divadla a dramatu, DIFA JAMU), Martin Pšenička (Katedra divadelní vědy, FF UK) a Berenika Zemanová (Kabinet pro studium českého divadla, IDU).

 

Výbor poděkoval dlouholetému předsedovi Davidu Drozdovi a tajemníkovi Honzovi Petruželovi za setrvalé rozvíjení aktivit spolku, zejména organizaci konferencí Perspektiv teatrologie a Cen Václava Könisgmarka, v jejichž pořádání bude TS nadále pokračovat. Změny se od nadcházejícího akademického roku dotknou Přednášek TS.  Probíhat budou nadále hybridní formou střídavě mezi Prahou a Brnem, konání pražských přednášek se nově přesune do prostor klubovny Městské knihovny v Praze, čímž je sledováno rozšíření okruhu potenciálních posluchačů. Předpokládáme, že jimi zůstanou jak členové vědecké teatrologické komunity, tak studenti, a přednášky se více otevřou i zájemcům z řad nejširší laické veřejnosti.

 

Nehierarchický přístup

 

Představě nového předsedy odpovídá ideál občanského spolku, který není založen na hierarchii aktivních či „zasloužilých“, nýbrž na principu subsidiarity, kdy základem je iniciativa jednotlivců, jejichž organizační aktivita bude na základě širšího konsensu podpořena výborem spolku, který svou funkci chápe jako servis a propojující síť v rámci oboru, dovnitř i navenek. První aktivitou, po nutných administrativních úkonech vyplývajících z legislativy, bude obnova členské základny a všech přirozených struktur spolku. „Už na podzim chceme iniciovat několik nových počinů, vydávání čtvrtletníku Bulletin TS ve formě newsletteru, který bude informovat o připravovaných a realizovaných událostech a aktualitách v oboru, zintenzívníme komunikaci na sociálních sítích, aktivizovat chceme mladší generace k větší samostatné iniciativě a zájmu o společenství, ale rovněž plánujeme oživit institut čestného členství, jehož prostřednictvím bychom chtěli spolupracovat s našimi seniorními kolegy/kolegyněmi,“ vyjmenoval první zamýšlené kroky nového vedení  Libor Vodička.

Činnost a další fungování spolku musí vycházet zezdola: „Uspořádáme anketu o další náplni a směřování spolku mezi našimi členy i příznivci. Také se budeme inspirovat příklady dobré praxe, například aktivitami Centra pro výzkum performativity a pořádat kulaté stoly o aktuálních tématech divadelní komunity. Cílem je nabízet otevřenou platformu nejen pro prezentaci výzkumu, ale také k diskusím nad problémy, které naše členy tíží, doplnil místopředseda Otto Drexler. S programem popularizace teatrologického oboru kandidovala do výboru TS Dita Lánská.  Pořádáním přednášek v Městské knihovně sleduje záměr většího otevření teatrologického oboru, ale také využití potenciálu synergie jednotlivých pracovišť. A bude hledat další cesty k prezentaci výzkumných aktivit širší veřejnosti.

 

Obnova neformálních aktivit

Náš spolkový život by měl být nejen orientován odborně, ale měl by být více společenský, dokonce přímo veselejší“, dodává nový předseda.

A sám chce ještě na podzim 2023 zorganizovat dva výlety: do depozitářů Divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně a též „off-programový“ výlet do Jubilejního chrámu M. Jana Husa v Pečkách, jediného kostela s plně kubistickým interiérem na světě.

„Následným pochodem na Pičhoru si nejen připomeneme první státní útvar a první známé jméno člověka na našem území, ale také začneme promýšlet, jaké motivy budou na živém obraze, který uspořádáme na příští konferenci Perspektivy teatrologie“, zve nový předseda také k neformálním aktivitám spolku. A jeho kolegové uvažují o dalších. „Zaujal mě projekt KritikLab, který díky spolupráci DAMU s Divadelními novinami organizuje výjezdy do regionálních divadel pro studenty – začínající kritiky, které učí nejen řemeslu, ale vhledem do reality divadelního provozu je také vytrhuje z pozérských hipsterských bublin. Jsem přesvědčen, že poznávat specifika určitého prostředí, která nezapadají do sdílených představ o vysokém umění, ale přesto se v nich dějí podnětné věci, potřebujeme občas všichni. Proto bych rád uskutečnil zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě, které dlouhodobě prokazuje schopnost propojovat nároky regionálního divadla s ambiciózní dramaturgií, ovšem z historického hlediska je také pozoruhodným dokladem o proplétání centra a periferie, české a německé kultury,“ zmiňuje Otto Drexler.

Berenika Zemanová by zase ráda v platformě TS rozvíjela výpravy do zámeckých divadel ve spolupráci s kolegy, kteří se této problematice dlouhodobě věnují a mají kontakty na majitele a správce památkových objektů.

 

Paměť oboru

TS chce také přispívat k paměti oboru a jeho identifikaci. Na webových stránkách bude postupně zveřejněno kalendárium akcí a událostí od jeho založení, připomenuta složení dosavadních výborů TS i památka těch, kteří nás již opustili.  Uskutečnění plánů není závislé pouze na aktivitě výboru, ale především na vůli, potřebě a ochotě jednotlivých členů, bez nichž nemůže vzniknout společenství. Výbor TS proto vyzývá současné, bývalé i budoucí členy k aktivnímu zapojení a bude rád za všechny konkrétní návrhy ohledně dalšího směřování spolku.

 

Kontakt:

teatrologie@teatrologie.cz


 

  

 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 113