Přednáška TS – Daniela Čadková: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU si vás dovolují pozvat na přednášku

Daniela Čadková: Senekova tragédie Agamemnon v překladu Václava Renče

[z původního termínu 29. března přesouváme na nový:]
středa 31. května 2023 | 17.00 h | Praha
Nekázanka 16, pobočka Institutu umění – Divadelního ústavu
a zároveň online zde | Meeting ID: 829 3283 5753 | Passcode: 964649

Zatímco pro W. Shakespeara, T. Kyda či P. Corneille byly tragédie antického filozofa Lucia Annaea Seneky důležitým inspiračním zdrojem pro vlastní tvorbu, česká divadelní kultura
je začala objevovat s velkým zpožděním. Toto opomíjení bylo dáno zakořenou tradicí negativního hodnocení Seneky jakožto autora tragédií a upřednostňováním řeckých dramatiků. Senekovy tragédie jsou postupně překládány do češtiny až zhruba od začátku 21. století a dlouho se mělo za to, že jsou to první české překlady – dokud nebyl objeven rukopis překladu tragédie Agamemnon od básníka Václava Renče (1911–1973) z roku 1965. V přednášce se budeme zabývat Renčovým překladem v kontextu jeho překladatelské činnosti pro divadlo a pokusíme se zrekonstruovat okolnosti jeho vzniku.

Mgr. Daniela Čadková, Ph.D., absolvovala bohemistiku, latinu a literární komparatistiku
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Kabinetu pro klasická studia
Filosofického ústavu AV ČR, kde se věnuje zejména recepci antiky v české literatuře
a kultuře a také problematice překládání antických římských dramat (praetexta Octavia,
Senekovy tragédie Šílený Herkules a Trojanky).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 133