Přednáška TS – Překládání anglického restauračního dramatu

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU Brno si vás dovolují pozvat na přednášku

Filip Krajník, Pavel Drábek, David Drozd, Anna Hrdinová, Klára Škrobánková

Překládání anglického restauračního dramatu

středa 12. dubna 2023 | 17.00 h | Praha

Přednáška proběhne v pobočce IDU, budova Nekázanka 16, Praha 1, vstup volný a zároveň přes Zoom, odkaz zde (Meeting ID: 823 4812 0760 | Passcode: 955650)

Fcb událost

Přednáška pojedná o překládání anglických her z přelomu 17. a 18. století pro připravovanou antologii starších anglických dramat v češtině. Práce na antologii probíhaly v letech 2019–2022 v rámci projektu financovaného GA ČR na Katedře divadelních studií FF MU v Brně. Při procesu bylo použito metody tzv. dramaturgického překladu, založeného na úzké spolupráci akademické a divadelní sféry. Popíšeme fáze překladu a zapojení jednotlivých aktérů do jeho procesu, tedy překladatelů, filologických poradců, dramaturgů i herců z brněnských divadel, kteří s námi během projektu spolupracovali a přispěli k hratelnosti a divadelní sdělnosti výsledných textů. Jedná se o první projekt podobného rozsahu v jakémkoliv národním jazyce, a to jak z pohledu literárně-historického, tak divadelně-praktického.

 

Mgr. Filip Krajník, Ph. D. je literární historik a vysokoškolský pedagog působící na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně. Jeho překlad Shakespearova Hamleta, zatím poslední v češtině, měl premiéru v dubnu 2022 v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.

prof. Mgr. Pavel Drábek, Ph. D. je profesor dramatu a divadelní praxe na Univerzitě v Hullu ve Velké Británii. Zabývá se divadlem raného novověku, teorií, historií a také hudebním divadlem, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Překládá starší hry a operní libreta. Je kurátorem Pražského Quadriennale (PQ 2023).

doc. MgA. David Drozd, Ph. D. vede Katedru divadelních studií FF MU v Brně, pedagogicky působí na Divadelní fakultě JAMU. Věnuje se teorii divadla a dramatu a historii české divadelní režie, příležitostně působí jako dramaturg.

Mgr. Bc. Anna Hrdinová je doktorandka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, kde píše dizertaci na malé populární žánry anglického restauračního divadla, a překladatelka z angličtiny a němčiny.

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková, Ph. D. je divadelní historička a překladatelka působící na Katedře divadelních studií FF MU a v Kabinetu pro studium českého divadla IDU.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 294