Přednáška TS – L. Petišková & A. Jochmanová: Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU

si vás dovolují pozvat na přednášku

Ladislava Petišková & Andrea Jochmanová
Osvobozené divadlo. Na vlnách Devětsilu

středa 22. února 2023 | 17.00 h | Praha
Nekázanka 16, pobočka Institutu umění – Divadelního ústavu
a zároveň on-line přes Zoom [Meeting ID: 898 0203 7799 | Passcode: 224682]

Přednáška vychází ze stejnojmenné publikace, která se snaží předložit ucelený obraz projevů české divadelní avantgardy, k nimž došlo pod vlivem Devětsilu a přesahem jeho členstva do mnoha oblastí tvůrčí činnosti i mezinárodními kontakty. Vedle realizovaných divadelních projektů stálo (a dodneška stojí) mnoho teoretických konceptů, včetně programových manifestů, úvah o světě, modernosti, soudobém člověku a jeho senzitivitě, o konstruktivistickém pragmatismu, stejně jako o snahách vymanit se z dosavadních bezpečných sfér, proměnit faktory smyslové stimulace od vědomého za hranice nevědomí, posunout se od vizuálního požitku k zakoušení a poznávání ničím nelimitovaného světa snění. Autorky se ve svých výzkumech soustředí na teorii problematiky avantgardního divadelního umění (A. Jochmanová) i na historický proces formování Osvobozeného divadla a tvůrčí cestu jeho osobností (L. Petišková).

Ladislava Petišková, historička a teoretička, emeritní pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla při Divadelním ústavu a emeritní pedagog Katedry nonverbálního divadla HAMU

Andrea Jochmanová, divadelní historik, pedagog a odborný asistent DiFa JAMU a kurátor sbírek Oddělení dějin divadla MZM Brno

Událost na Facebooku
Link na Zoom


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 211