Kapitoly z dějin a současnosti ukrajinského divadla

Kapitoly z dějin a současnosti ukrajinského divadla

https://www.damu.cz/cs/kalendar-akci/1458/

Přednášky se konají ve čtvrtek 2. června 2022 v Hallerově sále v ukrajinštině s překladem do češtiny. 

10.00-11.30 h
"Koryfejovo divadlo": dědictví ukrajinského divadla 19. století a současné divadelní postupy... 
Roman Lavrentij, odborný asistent Katedry divadelních studií a herectví Fakulty kultury a umění Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově; Sofiia Rosa-Lavrentij, odborná asistentka Katedry divadelních studií a herectví Fakulty kultury a umění Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově.

Jakou vizuální představu máme, když mluvíme o "klasickém ukrajinském divadle"? Není toto stereotypní vidění úspěchů národního divadla pouze v souřadnicích "lidového", etnografického a "mravoučného" umění - součástí jasně vymezeného koloniálního diskurzu?
Jak se odkaz "koryfejského divadla" stal "kamenem úrazu" a zároveň - "zdrojem síly" pro další rozvoj ukrajinské kultury? 
Jak důležitá je kontinuita ukrajinských divadelních tradic 19. století v moderním divadelním procesu Ukrajiny.

“Театр корифеїв”: спадок українського театру ХІХ ст. та сучасні театральні практики

Роман Лаврентій, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності, факультет культури і мистецтв, Львівський національний університет імені Івана Франка; Софія Роса-Лаврентій, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності, факультет культури і мистецтв, Львівський національний університет імені Івана Франка.


Який візуальний образ у нас виникає, коли говоримо про “класичний український театр”? Чи не є це стереотипне бачення здобутків національного театру лише у координатах “народного”, “етнографічно-побутового” мистецтва  –  частиною чітко прописаного колоніального дискурсу? Про це та про інші базові питання поговоримо у нашій лекції-бесіді. Про те, як спадок “театру корифеїв” став “каменем спотикання”, а водночас – “джерелом сили” для подальшого розвитку української культури. А також про те, наскільки вагомою є спадкоємність українських театральних традицій ХІХ ст. у сучасному театральному процесі України.

11.30-13.00 h
Les Kurbas jako tvůrce ukrajinského avantgardního divadla 
Yana Partola, docentka, děkanka Divadelní fakulty Charkovské národní univerzity umění I. P. Kotljarevského.
        
Prudká modernizace ukrajinského divadla v prvních desetiletích 20. století a role osobnosti ukrajinského režiséra-reformátora, pedagoga, organizátora divadelního procesu Lese Kurbase (1887-1937).
Kurbasův vzorec: "návrat přímo do Evropy a přímo k sobě samému, bez prostředníků a bez autoritativních vzorů" - jako cesta k osvobození národního divadla z koloniální závislosti. Zkáza nezávislého umělce v totalitním systému SSSR.
Umělecký, praktický a teoretický odkaz Lese Kurbase a jeho role pro dnešní ukrajinské a světové divadlo.

Лесь Курбас – творець авангардного театру України

Яна Партола, доцент, декан театрального факультету Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.


 

Про стрімку модернізацію українського театру в перші десятиліття ХХ ст. і роль особистості українського режисера-реформатора, педагога, організатора театральної справи Леся Курбаса (1887–1937). Формула Курбаса: “зворот прямо до Європи і прямо до себе, без посередників і без авторитетних зразків” – як шлях звільнення національного театру від колоніальної залежності. Приреченість незалежного митця у тоталітарній системі СРСР. Мистецька практична і теоретична спадщина Леся Курбаса та її значення для українського і світового театру сьогодення.

14.00-15.30 h
Loutkové divadlo současné Ukrajiny: myšlenky, vize, hledání
Olha Dorofejeva, docentka na katedře divadelních studií Charkovské národní univerzity umění I. P. Kotljarevského.

Loutkové divadlo na Ukrajině již více než deset let vykazuje silnou národní školu a otevřenost k experimentům. Jaké trendy se v této oblasti v posledních letech rozvinuly a kteří z tvůrců představují nejzajímavější fenomény tohoto procesu? Jakými změnami procházejí divadla během války a o jakých perspektivách sní? 

Театр ляльок сучасної України: ідеї, візії, пошуки

Ольга Дорофєєва, старша викладачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Впродовж не одного десятиріччя театр ляльок в Україні демонструє наявність міцної національної школи та відкритість до експериментів. Які тенденції розвиваються в цій сфері в останні роки, та хто з митців репрезентує найцікавіші явища цього процесу? Які зміни переживають театри в дні війни та про які перспективи мріють?

15.30 - 17.00 h.
Formování, hlavní etapy a výzvy národní divadelní školy na Ukrajině v 19. - počátkem 20. století
Oleksandr Klekovkin, profesor, práce pro Ústav pro výzkum moderního umění Národní akademie umění na Ukrajině (Kyjev).

Hlavní etapy formování divadelní školy na Ukrajině (vědecké metody v divadelní vědě, metody výchovy herců a režisérů) - od zahraničních (polských, ruských) škol v XIX. století - až po národní divadelní školu a zvláštnosti jejího rozvoje ve XX. - počátku XXI. století. 

Формування, основні етапи і проблеми національної театральної школи в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Олександр Клековкін, професор, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (Київ).

Основні етапи формування театральної школи (формування наукового театрознавства, методів виховання акторів і режисерів) в Україні – від чужоземних (польських, російських) шкіл у ХІХ ст. – до національної театральної школи та особливостей її розвитку у ХХ – на початку ХХІ ст.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 290