Pavel Himl: Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Pavla Himla

Proti vášním, nemravnosti a revoluci.
Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

čtvrtek 19. května od 17:00 v IDU (Nekázanka 16)
[AUDIO ZÁZNAM]

To, že divadelní reprezentace může být společensky subverzivní, nás nepřekvapuje; od středověku je toho dokladem karneval. Historiograficky lépe zachytitelná a v poslední době hojně studovaná je regulace textů, včetně textů divadelních, v podobě cenzury. Na přelomu 18. a 19. století se kamenná divadla demokratizovala a získávala větší veřejný vliv. Přednáška se zaměří na úřední, především policejní regulaci divadelní praxe včetně reprezentací příležitostných. Nepůjde v ní ani tak o jednotlivá nežádoucí textová místa, pojmy či osoby, jako spíše o snahu utvářet i prostřednictvím divadla kultivovaného, uměřeného a se státem loajálního občana.

Pavel Himl je docentem historie na Fakultě humanitních studií UK. Vedle studia okrajových společenských skupin v raném novověku se v poslední době zaměřuje na kulturní dějiny správy v době osvícenství a formování sekulární veřejné morálky v první polovině 19. století. Jeho poslední knihou je monografie „Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770–1820“ (2019).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 435