Výsledky 11. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Do 11. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 18 prací – 11 bakalářských, 6 magisterských a 1 disertační. Práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy, DAMU, JAMU, FF UK, FF MU a FSV. Komise ve složení David Drozd, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmanová, Alena Sarkissian, Honza Petružela a Jan Šotkovský vybrala do druhého hodnotícího kola soutěže pět prací a z nich se shodla na následujících oceněních, které byly vyhlášeny 18. listopadu 2021 na brněnské katedře divadelních studií:

Bakalářské práce
1. místo
Tereza Turzíková

za práci „Aplikovaná rhizomatika: D'Epog a limity divadelního aparátu“. KDS, FF MU, vedoucí práce David Drozd. – Sebevědomý a poučený text vnáší do našeho prostoru dosud málo recipované poststrukturalistické koncepty a přesvědčivě je využívá při analýze počinů tvorby D’Epog, čím výrazně obohacuje možnosti teoretické reflexe aktuálních performativních fenoménů.

Magisterské práce
1. místo
Daniela Grohová

za práci „Kočí v Chotči“. KATAP, DAMU, vedoucí práce Jana Pilátová. – Osobní a často anekdotické vyprávění o rodinné historii spojené s divadelním festivalem díky schopnosti autorky vsazovat fenomén do širších souvislostí (a literární vytříbenosti vyprávění) přerůstá postupně do obecnějších úvah o smyslu budování komunity, udržování a rozvíjení udržování festivit, a stává se výsostným bádáním v duchu divadelní antropologie.

čestné uznání
Eliška Raiterová

za práci „Gob Squad. Hrdinové naší doby“. KTK, DAMU, vedoucí práce Martina Musilová. – Práce je prvním soustavným pokusem představit fenomén performativní skupiny Gob Squad v našem prostředí, zároveň přináší nový pohled na tvorbu skupiny skrze dosud v této souvislosti nepoužité koncepty archetypální psychologie.

Disertační práce
1. místo
Jitka Vrbková

za práci „Divadlo actor-specific. Downův syndrom jako divadelní stylizace“. JAMU, vedoucí práce Sylva Macková. – Práce vychází z reflexe autorčiny vlastní režijní tvorby s divadlem Aldente, zaměřujícím se na spolupráci s performery s Downovým syndromem. Podává nejen plastickou a mnohdy dramatickou zprávu o autorčině vlastní práci, ale otevírá obecnější tvůrčí, terapeutické i psychologické a společenské roviny fenoménu. Propojení specifické osobní a tvůrčí zkušenosti je naprosto funkční a velmi inspirující.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na práce v 12. ročníku soutěže.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 410