Libor Vodička: Činohra Národního divadla pod vedením Milana Lukeše

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Libora Vodičky  

Činohra Národního divadla pod vedením Milana Lukeše

úterý 29. června od 17:00,
místo: nádvoří zadního traktu Kounického paláce, vstup z ulice Nekázanka 18 
(z provozních důvodů nebude umožněn vstup na místo konání po začátku přednášky)

Přednáška se zaměří na etapu vývoje krátce před listopadem 1989, kdy byla po vzoru SSSR na jedné straně deklarována politika otevřenosti (tzv. glasnosti) a demokratizace, jež přinesla československé společnosti dílčí uvolnění cenzury a ideologické kontroly nad kulturou a uměním, ale na straně druhé si vládnoucí KSČ nadále udržovala moc a kontrolu nad všemi složkami společnosti, zvláště pak v těch institucích, jež měly tradičně státně reprezentativní funkci.

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. teatrolog a dramaturg, absolvent oboru teorie a dějiny divadla Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v současné době vedoucí Divadelního oddělení Národního muzea, kde působí též jako kurátor výtvarné sbírky.

Událost

Zvukový záznam


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 614