Marcela Magdová: Moskevský akcionismus - od profanace k provokaci

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Marcely Magdové

Moskevský akcionismus
od profanace k provokaci

čtvrtek 25. února od 17:00, online

Období postsovětské transformace přineslo zásadní proměnu uměleckých strategií. Veřejný prostor poslední dekády minulého století ovládli tzv. moskevští akcionisté, vnímající umění jako pole pro sociální a kulturní transgresi. Jejich intervence prostřednictvím vlastních často obnažených těl lze chápat jako jeden z nejsilnějších spektakulárních prostředků ke kritice tehdejších politických poměrů zejména nastupujícího divokého kapitalismus reprezentovaného osobností Borise Jelcina. Ve svých akcích také pracovali se záměrnou desakralizací symbolického prostoru a stylizací do role skandalistů, s provokací nejen moskevské veřejnosti.  

Přednáška přiblíží výrazné představitele i jednotlivé intervence moskevského akcionismu a to i s ohledem na to, že zůstávají minimálně v českém kontextu v pozadí badatelsky etablovaného fenoménu vídeňských akcionistů.

Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK a doktorské studium na pražské DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Působí na Katedře slavistiky a germanistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU. Věnuje se také divadelní publicistice a kritice.  

Událost

Zvukový záznam


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 676