Pozvánka na členskou schůzi Teatrologické společnosti

Vážení kolegové,

členská schůze (dříve valná hromada) Teatrologické společnosti se uskuteční v pátek 18. května 2018 v 9.00 h v Uměleckém centrum UP, auditorium maximum, 1. patro v Olomouci. Jak jsme již avizovali, proběhne v rámci konference Perspektivy teatrologie 2.

Program jednání:

1) Zpráva o činnosti za rok 2017 (předkládá předseda), zpráva o financích (předkládá pokladník).

2) Výbor předkládá k diskusi návrh na změnu výše členských příspěvků, a to v této podobě: Roční členský příspěvek se zvyšuje ze 150 Kč na 200 Kč pro pracující a studující doktorských programů a snižuje na 100 Kč pro studující bakalářských a magisterských programů a důchodce. Zároveň se stanovuje příspěvek pro institucionální členy (právnické osoby; typicky výzkumná pracoviště či katedry) ve výši 2.000 Kč.

3) Volba nového výboru spolku; nominace posílejte na teatrologie@teatrologie.cz.

4) Různé.

Zároveň připomínáme, že členství každoročně stvrzujete zaplacením členského příspěvku ve výši Kč 150,– na konto Teatrologické společnosti 2000249104/2010 (FIO).

Za výbor Teatrologické společnosti
David Drozd
předseda


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1100