Odešla Lya Říhová

Divadelní ústav
& Teatrologická společnost

s hlubokou lítostí oznamují, že ve věku 89 let zemřela spoluzakladatelka Kabinetu pro studium českého divadla

PhDr. Lya Říhová
26. února 1928 – 23. listopadu 2017
 

PhDr. Lya Říhová, divadelní historička a lexikografka, stála u zrodu Kabinetu pro studium českého divadla i u počátků rozsáhlého projektu české a slovenské divadelní encyklopedie. Po studiích teatrologie a dějin umění na FF UK a krátké zastávce v redakci Edice divadelních her nakladatelství Orbis působila Lya Říhová třicet let v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou literaturu ČSAV (1956–1986), v letech 1961–1963 a 1968–1969 jako jeho vědecká tajemnice. Odborný zájem orientovala na české divadlo 19. a počátku 20. století (disertační práce na téma Prozatímní divadlo, studie o Otýlii Sklenářové-Malé, kapitoly v Dějinách českého divadla o krajanském divadle v zahraničí). Encyklopedická hesla psala do slovníku Národní divadlo a jeho předchůdci (1988) či Příručního slovníku naučného (1962–1967), lektorovala česká hesla anglického Oxford Compagnion to the Theatre (1967). Díky jazykovým znalostem a činnosti v mezinárodních divadelních organizacích (FIRT – Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale, Istituto Internazionale per la Ricerca Teatrale) otvírala v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století možnosti zahraniční spolupráce i pro své kolegy.

Rodinné rozloučení se bude konat u příležitosti rozptylu na hřbitově na Zbraslavi, kde jsou pohřbeni její rodiče. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.

Rozhovor s Lyou Říhovou otištěný v Divadelní revue 3/2013 je dostupný zde.

V rámci projektu Orální historie českého divadla byl s Lyou Říhovou natočen v červnu roku 2016 rozhovor, který si mohou zájemci poslechnout ve studovně Informačně-dokumentačního oddělení Institutu umění-Divadelního ústavu.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1212