Teatralita středověku: přednáška Elišky Poláčkové

Teatrologická společnost a Institut umění – Divadelní ústav
Vás srdečně zvou na

přednášku Elišky Poláčkové
Teatralita středověku

čtvrtek 30. listopadu 2017, 17.00 h, Malý sál, Institut umění - Divadelní ústav (Celetná 17, Praha 1)

V přednášce budou představeny některé závěry disertační práce „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“, kterou autorka obhájila v roce 2017 na Katedře divadelních studií FF MU. Na příkladech z českého středověku bude naznačeno, že pole zkoumání středověkého divadla je možné rozšířit o další jevy, jako je panovnický vjezd, svatba, mešní liturgie, turnaj apod. Tyto tzv. kulturní performance budou představeny „teatrologickým okem“ a cílem bude ukázat, že i ony pro středověkého člověka představovaly divadlo sui generis.

Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. je odbornou asistentkou Katedry divadelních studií FF MU a vědeckou pracovnicí Oddělení antických tradic Kabinetu pro klasická studia FÚ AV ČR


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1546