Výsledky soutěže o Cenu Václava Königsmarka

Výsledky 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na konferenci Perspektivy teatrologie 18. května 2017 vyhlásila vítěze devátého ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do devátého ročníku bylo přihlášeno 18 prací – z toho: 9 bakalářských; 6 magisterských a 3 disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU, DAMU a opavské university. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Alena Sarkissian a Barbara Topolová.

Cenu Václava Königsmarka v 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

Kategorie disertačních prací

1. cena
Iva Mikulová (FF MU, Brno) za práci „Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968)“
Vedoucí práce: prof. Eva Stehlíková

2. cena
Naďa Satková (FF MU, Brno) za práci „Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)“
Vedoucí práce: doc. David Drozd

U obou oceněných prací komise konstatovala, že jde o texty, které jsou zásadním přínosem k výzkumu dějin českého divadla 20. století. Ocenila komplexnost, pečlivost archivní práce i metodologickou inspirativnost těchto režijních monografií.

Kategorie magisterských prací

1. cena
Lenka Schreiberová (FF UPOL, Olomouc) za práci „Berlínský herec Hermann Vallentin v Moravské Ostravě.
„...jde o komplexní, materiálově bohatou práci o významném, ač dosud pomíjeném tématu, napsanou nadto vyspělým a čtivým stylem.“
Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.

2. cena
Petr Dvořák (FF UPOL, Olomouc) za práci „Filmové médium v inscenacích režiséra Jana Mikuláška.“
„...zaujala komisi zejména velmi zdařilou teoretickou částí, mapující současné teorie (inter)mediality.“
Vedoucí práce: prof. Tatjana Lazorčáková.

3. cena

Tereza Osmančíková (FF UPOL, Olomouc) za práci „Eduard Vojan na střední a severní Moravě“
„...byla oceněna zejména pro volbu samotného tématu, které je zpracováno na vysoké odborné úrovni.“
Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.

Do druhého kola postoupila také práce Terezy Sýkorové „Klicperovo divadlo v Hradci Králové za Drábka“, která je velmi pokročilou sondou do současného divadla, autorce se daří na uvážlivě zvolených inscenacích představit zvolenou „éru“ a zachytit Davida Drábka jako autora, režiséra i adaptátora cizích předloh.

V kategorii bakalářských prací:
----------------------------------------------

1. cena
Vendula Kacetlová (FF MU, Brno) za práci „Státní divadlo v Brně mezi lety 1967-1973“
„komise ocenila především volbu historického, přesně vymezeného tématu, schopnost studentky utřídit množství archivního materiálu a nahlédnout dané úsek dějin bez ideologické předpojatosti.“
Vedoucí práce: Martina Musilová.

2. cena
Petr Dlouhý (FF UK, Praha) za práci „(A)pollonia“
„...v textu se student odvážně pouští analýzy současného divadelního představení, rozplétá složité intertextové odkazy a vrstvy, daří se mu ve vyspělé eseji zachytit bohatost významů kusu.“
Vedoucí práce: Martin Pšenička

čestné uznání
Barbora Kašparová (FF MU, Brno) za práci „Tanztheater – taneční divadlo všednosti a Pina Bausch“
„...autorka krom volby tématu prokázala schopnost na úrovni zpracovat značné množství cizojazyčné literatury a zároveň se s úspěchem pokusila o rekonstrukci a analýzu jednoho z klíčových představení Piny Bausch.
Vedoucí práce: Martina Musilová

čestné uznání
Denisa Valterová (FF MU, Praha) za práci „Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? Rekapitulace debaty – úvod k jednomu nejen hudebně-dramatickému problému“
„...zejména pro schopnost studentky nahlédnout kriticky velmi exponované a kontroverzní téma, podat je přehledně a na úrovni aktuálního zahraničního poznání.“
Vedoucí práce: prof. Vladimír Just

Texty oceněných prací jsou veřejně [online] dostupné v informačních systémech jednotlivých univerzit.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2123