Březnová přednáška Zuzany Augustové

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav a DAMU
si Vás dovolují pozvat na

přednášku Zuzany Augustové
Rakouská poválečná experimentální dramatika

čtvrtek 23. března 2017, 17:00 h, Hallerův sál, DAMU (Karlova 26, Praha 1)

V přednášce vycházející ze stejnojmenné habilitační práce se bude doc. Augustová zabývat v kontextu rakouské poválečné kulturně-politické situace tvorbou Vídeňské skupiny v 50. a 60. letech 20. století, respektive experimentálními divadelními texty členů skupiny, dále rozhlasovými a divadelními hrami Ernsta Jandla na pozadí jeho experimentální poezie a vybranými divadelními texty Elfriede Jelinek ze 70. let 20. st. po přelom tisíciletí. Tvorbu těchto autorů spojuje jazykový a formální experiment, stejně jako zaměření na témata nacismu, holocaustu, války a násilí, spojené v rakouském kontextu s kritikou tradice krásného umění.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1512