Únorová přednáška Davida Drozda

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla (IDU) si Vás dovolují pozvat na přednášku


Doc. Davida Drozda, Ph.D.
teatrologa a pedagoga Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Osudy a dílo Jiřího Veltruského znovu a jinak?
Myšlení o divadle jako historická praxe

18. února 2016 v 17.00 hod v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1

Jiří Veltruský patří bezesporu mezi klíčové osoby českého i světového strukturalistického myšlení o divadle. Jeho počtem stran nerozsáhlé, ale vlivné dílo máme od devadesátých let k dispozici v českých vydáních (Příspěvky k teorii divadla, 1994; Drama jako básnické dílo, 1999). Nedokončený spis An Approach to the Semiotics of Theatre byl postmrtně vydán až v roce 2012. Teprve nedávno však bylo možné zevrubněji prozkoumat jeho pozůstalost, kde je uchována rozsáhlá pracovní korespondence a některé neznámé z rukopisy z let 1941–1948. Ve světle těchto dokumentů příběh Veltruského ale i pokusů Pražského lingvistického kroužku o vytvoření svébytné teorie divadla, dostává poněkud jiné kontury. V rámci přednášky nelze čekat žádná skandální odhalení, ale pokusy, jak číst texty PLK ve zrekonstruovaných historických souvislostech jinak...Doc. David Drozd, Ph.D. – pedagog Katedry divadelní studií FF MU a vědecký pracovník Divadelní fakulty JAMU. Absolvoval studium dramaturgie u prof. Bořivoje Srby a následně získal doktorský titul na základě obhajoby disertační práce Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka (2007) také pod jeho vedením. V roce 2013 se habilitoval souborem studií k problematice analýzy inscenace. Ve svém současném bádání se zaměřuje zejména na rekonstrukce a analýzy současných divadelní inscenací (studie o Petru Léblovi, Evě Tálské nebo Haně Burešové), dějiny české režie a český divadelní strukturalismus (aktuálně dokončuje anglický výbor Theatre Theory Reader: Prague School Contributions). Příležitostně působí jako dramaturg a překladatel.

plakát


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1774