Vyhlášení soutěže o Cenu Václava Königsmarka 2014

Teatrologická společnost vyhlašuje 8. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2013 a 2014 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém.

 

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:

1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let

2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let

3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

 

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním pololetí roku 2015.

 

Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu teatrologie(at)teatrologie.cz tyto náležitosti:

1. vyplněný formulář přihlášky ve formátu pdf a doc – ke stažení na: http://www.teatrologie.cz/cvk2014/prihlaska_2014.doc

2. text práce ve formátu PDF (v případě většího objemu dat použijte webové úložiště)

3. anotaci v délce max. 300 znaků ve formátu doc

Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. října 2014.

 

Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Dotazy směřujte na teatrologie(at)teatrologie.cz.

 

Teatrologická společnost

Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1

teatrologie(at)teatrologie.cz | www.teatrologie.cz


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2183