Lednová přednáška pražské sekceMgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

Řecká tragédie mezi literárním close reading a performance criticism


Interpretace a poetologické výklady řecké tragédie byly vždy doménou především klasické filologie, která však, řečeno slovy Johna Peradotta, příliš dlouho odmítala opustit své „zákopové pozice“. Přednáška bude proto zaměřena na jednoduché, v rámci klasické filologie ovšem mnohdy opomíjené problémy, které s sebou nese pojem čtení v souvislosti s interpretací řecké tragédie. Určitým pomocným vodítkem bude Jahnovo rozlišení tří interpretačních přístupů (Poetic Drama, Theatre Studies a Reading Drama), které umožní naznačit hlavní úrovně realizace významu, ale stejně tak umožní sledovat, do jaké míry jsou tyto přístupy patrné (ať už reflektovaně či nikoli) v interpretacích tragédie.


Přednáška se koná ve čtvrtek 23. ledna 2014 v 17 hodin.

POZOR, změna místa konání: bezbariérová badatelna Knihovny Institutu umění - Divadelního ústavu; vchod se nachází v průchodu do Štupartské ulice, vedle pokladny Divadla v Celetné.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2109